Årligt Slægtsmøde

Foreningen holder hvert år et møde med generalforsamling, familieforedrag og aktiviteter. Her er en liste over alle Slægtsmøder siden 1959.

Næste Slægtsmøde

Næste slægtsmøde afholdes i foråret 2018 i Københavnsområdet.

__________________________________________________________________________________

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde finder sted i september 2017

Legatansøgninger bedes være formanden i hænde senest den 15. september 2017

__________________________________________________________________________________

Slægtsbladet:

Næste nummer udkommer i slutningen af oktober 2017 (deadline 1. september 2017). Bestyrelsen anmoder alle slægtninge om at indsende information om fødsler, bryllupper, dødsfald,  andre begivenheder og artikler til bladets redaktør.

Redaktør: Jacob la Cour, Tuborg Havnepark 12, 2900 Hellerup. E-mail: jacob.la.cour@mail.dk