61 Jørgen Carl la Cour

Født 10. juni 1833 på Meilgård. Død 25. februar 1901. Søn af Holger Magarus la Cour (nr. 51) og Edele Charlotte la Cour. Kom 1844 i Århus Katedralskole, student herfra 1853, cand.theol. 1860. Huslærer hos godsforvalter Kjær på Herlufsholm 1860, hos proprietær Petersen på Ødemark 1861, hos etatsråd Neergård på Førslev 1862-66 og hos grev … Læs mere

83 Georgia Pedersen

Født 26. december 1844 (f. la Cour). Død 9. juli 1930. Datter af Peter Christian la Cour (nr. 53) og Caroline Jacobine la Cour. Opholdt sig i 1 ½ år i Kastberg ved Grenå hos Jens Lindberg – søn af Jacob Christian Lindberg – for at lære husholdning. Gik på Askov pigehøjskole 1866. Lærerinde ved … Læs mere

80 Albert Philip la Cour

Født 9. december 1841 i Nimtofte. Død 28. februar 1906. Søn af Peter Christian la Cour (nr. 53) og Caroline Jacobine la Cour. Gik 1854-55 i sin farbror Peters kostskole på Margrethelund. Lærte derefter landvæsen hos landstingsmand O. Larsen i Tøstrup, hos sin fader og på Mallinggård. I 1860 kom han til København, hvor han … Læs mere

English