15 Birgithe Sophie Elisabeth Nielsen

Født 1801 i Viborg (f. la Cour). Død 1. februar 1855 i Grenå. Datter af Niels la Cour (nr. 02) og Georgia Nicoline la Cour. Kom efter moderens død til sin farbror Jørgen la Cour i Odder. Var efter dennes død hos præsten Blicher, og dernæst i flere år en slags plejedatter hos fru Sehested på Rydhave. Tjente siden på flere steder, således hos Folsachs på Gesinggård. Fik efter faderens død indtil sit giftemål årpenge af Postkassen. Gift 2. maj 1838 med Jørgen Christian Nielsen. Født 23. august 1812 i Nibe. Død 12. december 1875. Var ved sit bryllup restauratør i Randers. Tog borgerskab som vinhandler i Viborg, men opgav dette og bosatte sig som bundtmager i Grenå. Det var dog egentlig hans flittige kone, som drev dette arbejde, og efter hendes død tog han derfor med understøttelse af sin svoger O. A. la Cour til en søster i Skanderborg, dernæst efter svogerens død i 1860 til sin svigerinde på Katrinebjærg og flyttede med hende 1874 til Århus.

(1 barn – Nr 43)

English