10 Peder David la Cour

Født 16. juni 1790 i København. Død 10. september 1848. Søn af Niels la Cour (nr. 02) og Georgia Nicoline la Cour. Kom i 1800 i Viborg Latinskoles nederste klasse. Student (privat dimissioneret fra Viborg) 1809. Blev straks efter huslærer på Boltinggård hos prokurator, senere birkedommer Johannes Otto Holm, med hvem han siden flyttede til … Læs mere

English