41 Charles Dornonville de la Cour

Født 22. juni 1838 i København. Død 10. juli 1921. Søn af Niels Georg la Cour (nr. 13) og Emilie Antoinette la Cour. Kom 1853 på et tre måneders togt til England. Tog 1853-54 begge sine styrmandseksamener i København. Var også det følgende år til søs (i Vestindien og New York) og 1855-56 i England, hvorfra han, efter at have lidt havari, rejste hjem til København gennem Frankrig, Belgien og Tyskland for at læse til eksamen ved søkadetakademiet. Var uheldig ved adgangsprøven, tog derfor adgangseksamen til Landkadetakademiet. Landkadet i 1856, sekondløjtnant i 1858 og som sådan ansat ved 3. dragonregiment (Århus). Overflyttet til 6. regiment i Wansbeck 1863. Adjudant hos forpost-kommandøren ved Dannevirke og i Dybbølstillingen 1864. Ridder af Dannebrog 27. juni 1864. Lå så en tid i Kolding, men overflyttedes efter eget ønske 1865 atter til Århus dragoner. Tog sin afsked 28. maj 1866 med årpenge og med rang af premierløjtnant, da rytteriet ifølge hærloven “skulle indskrænkes”. Anlagde så et kalkbrænderi ved Risskov, som han dog atter nedlagde i høsten 1867. Assistent ved de jysk-fynske Jernvejes Drift oktober 1867, ved Jernvejskontoret 1870. Tog sin afsked her 1872. Debuterede 27. august 1872 ved Folketeatret i København, hvilket han atter forlod i 1876. Trådte noget senere med sin kone ind i Foglits skuespillerselskab og tiltrådte med dette en kunstrejse til Norge, men vendte 1877 tilbage til Folketeatret, hvor han dog kun forblev en sæson.

Efter et forgæves forsøg på at bane sig en vej i forretningslivet tog han atter til Norge som leder af et lille selskab, spillede derefter tillige med sin hustru i Danmark, Norge og Sverige (foretog bl.a. en tourné helt op til Vardø), indtil de begge i 1882 engageredes til det da nyoprettede Dagmarteater i København. Forlod som følge af separationen dette og rejste i august 1883 til Norge, hvor han atter søgte at komme ind i forretningslivet, men blev nødt til at modtage engagement som skuespiller. Fik i oktober 1886 ansættelse ved det i Kristiania (Oslo) udkommende illustrerede ugeblad “Folkebladet”, men mistede den efter et års tids forløb. Fra marts 1888 medarbejder ved “Nationaltidende” i Kristiania (Oslo) indtil nytår 1891, da bladet måtte standse. Antoges i juni 1891 som medarbejder ved “Norges Sjøfartstidende”, hvis redaktør han blev i december 1894, da bladet gik over i et nyt aktieselskab. Tog sin afsked fra “Norges Sjøfartstidende” på grund af alder og tunghørighed i oktober 1913 og flyttede med sin hustru til København, hvor han fra oktober 1914 til sin død havde fribolig i “Kronprins Frederik og Kronprinsesse Louises stiftelse” (Frimurerstiftelsen).

Gift første gang 12. august 1876 i København med Eleonora Caroline Dornonville de la Cour (f. Møller). Født 31. januar 1851 på Frederiksberg. Dødsdato ukendt. Datter af Slagtermester Lars Møller og Karen Marie Møller. Skilt 1883.


Gift anden gang 22. juni 1865 i Århus med Karen Christiane Judithe Dornonville de la Cour (f. Christensen). Født 11. marts 1838 i Århus. Død 5. oktober 1875 i København. Datter af Købmand, jernstøber og borgerkaptajn Christen Christensen og Caroline Agnete Brorson Schinnerup. Var en yndet sanglærerinde og havde senere et agtet navn som sangerinde.


Gift tredje gang 19. juni 1886 i Kristiania (Oslo) med Elisabeth Sophie Alfrida (Betty) Dornonville de la Cour (f. Nyegård). Født 27. august 1844 i København. Død 28. september 1921. Datter af Cand.Jur., byfoged Nyegård. Kom i en tidlig alder til Kasino, spillede derefter ved det Orlamundske Selskab og senere i en årrække i Norge.
(5 børn)

English