67 Dorothea Siegumfeldt

67M+K 67M 67k 67K + børn
Født 4. oktober 1834 i Skærsø (f. la Cour). Død 15. juni 1894 i Søften. Datter af Lauritz Ulrik la Cour (nr. 52) og Ellen Kirstine la Cour. Læste i nogle år med sin farbror Peter, hos hvem hun desuden tilbragte vinteren 1848-49 før sin konfirmation. Styrede 1852-53 den større husholdning på Skærsø, mens hendes fader byggede, og hendes dengang svagelige moder var med de andre børn i Århus. Blev ved sin død efter eget ønske begravet på Hasle Kirkegård ved siden af sit yngste barn.
Gift 25. september 1860 i Dråby med Markus Anton Siegumfeldt. Født 14. januar 1827 i Århus. Død 26. april 1913 i Askov. Søn af løjtnant, tobaksspinder, senere toldassistent i Ebeltoft Christian Anton Siegumfeldt og Dorthea Marie Elisabeth Hjelmdrop. Student fra Århus skole 1846. Gik frivillig med i krigen 1848, som værnepligtig 1850, var med i Istedslaget. Cand.theol. 1855. Lærer og journalist ved “Dagbladet”. Personel kapellan i Lyngby og Albøge 1857. Andenlærer ved Lyngby Seminarium 1860. “Han var her meget afholdt af sine elever, der mindes ham med stor kærlighed, og af hvilke flere have fået en blivende påvirkning i religiøs retning af ham, der selv var stærkt påvirket af Grundtvig” (Nationaltidende 14. januar 1902). Residerende kapellan i Hjørring, St. Hans og St. Olai 1865. Sognepræst til Sneum og Tjæreborg 1873, til Hasle-Skejby-Lisbjerg 1879 og til Søften-Folby 1884. Tog sin afsked 1. januar 1903. Boede derefter i København til 1907, da han flyttede til Askov, hvor han boede til sin død.
(9 børn – Hjørringlinjen)

English