83 Georgia Pedersen

Født 26. december 1844 (f. la Cour). Død 9. juli 1930. Datter af Peter Christian la Cour (nr. 53) og Caroline Jacobine la Cour. Opholdt sig i 1 ½ år i Kastberg ved Grenå hos Jens Lindberg – søn af Jacob Christian Lindberg – for at lære husholdning. Gik på Askov pigehøjskole 1866. Lærerinde ved Rødding pigehøjskole 1871-74. Grundlagde sammen med sin mand Skibelind Efterskole i 1874 i protest imod de tyske myndigheders restriktioner mod dansk undervisning i Nordslesvig. Udgav i 1941 bogen “Skibelund og dets Mindesmærker” der findes i Slægtsarkivet.

Gift 6. november 1874 med Knud Hansen Pedersen. Født 21. september 1842 på Brødstrupgård. Død 19. april 1922. Søn af gårdejer Christian Peter Andersen Åkjær og Bodil Marie Knudsdatter. Gik i 1863 på Tønder Seminarium, der efter treårskrigen var blevet omdannet til en dansk lærerskole, til den lukkedes af preusserne. Blev i 1865 elev på Blågård Seminarium, seminarist 1866, konstitueredes som lærer i Tiset, Gram sogn, men udvistes i 1867, da han ikke ville aflægge ed til Preusserkongen. Lærer forskellige steder 1867-71, bl.a. huslærer hos gårdejer Peter Müller i Hjerting 1871-74. Grundede friskolen i Skibelund 1874. I 1885 blev skolen lavet om til en efterskole for elever af begge køn i 14-17-års alderen, da det var blevet forbudt de sønderjyske prøjsiske borgere at sende deres børn i skole nord for grænsen. Han gik på sløjdkursus i København 1888-89. Foretog i 1897 en betydelig udvidelse af skolebygningerne. Bestyrelsesmedlem i Demokratisk Forening. “Siden [1874] har de to i lyse og mørke tider, i trofast sammenhold og med en vågen og varm kærlighed til deres gerning virket i Skibelund til rig velsignelse for mange børn og unge fra Sønderjylland og fra kongeriget, der har nydt undervisning hos dem og boet i deres hjem.” (J. Appel i Kolding folkeblad 1915). Georgia og Knuds liv på Skibelund Efterskole er beskrevet i bogen “Skolehjemmet i Skibelund” af Kristian la Cour Pedersen fra 1946, der findes i Slægtsarkivet.
(5 børn – Skibelundlinjen)

English