89 Jean Henry Villiam August la Cour

Født 30. juni 1842 i Ranum. Død 7. maj 1883. Søn af Carl Georg la Cour (nr. 54) og Ida Theodora Wilhelmine la Cour. Kom i Frederiksborg Latinskole 1854, i Roskilde Katedralskole 1857 og blev student herfra 1862. Han boede under sin skolegang i Roskilde hos konsistorialråd Hertz. Præst ved Frue og Sct. Jørgensbjerg kirker. I 1863 tog han 2. eksamen. Lærte derefter praktisk skovbrug i Odsherreds distrikt 1863-64. Blev skovbrugskandidat 1868 og straks efter assistent hos skovrider Christensen i Dyrhuset ved Frijsenborg. 1. maj 1872 blev han konstitueret skovrider samme sted og i november samme år virkelig skovrider. Som praktisk forstmand var han dygtig, altid på færde, pålidelig og samvittighedsfuld med sit arbejde. Mod sine folk var han hensynsfuld, og de omtalte ham altid med velvilje og agtelse og savnede ham meget, da han var død. Fra ungdommen af havde han mange fysiske kræfter, der undertiden kom ham til god nytte, og han var en ypperlig jæger, der aldrig skød fejl. Således fortælles der følgende morsomme lille træk: På en klapjagt på Frijsenborg gik man til en ny såt, da der falder to skud. “Hvem var det, der skød?” spurgte gamle grev Frijs. “Det var la Cour”, blev der svaret, hvortil ekscellencen bemærkede: “Nå, så kan vi endelig få at se, at la Cour kan skyde forbi, da han har skudt 2 skud.” I det samme kom la Cour, og ekscellencen spurgte ham, hvad der var falden. “1 buk og 1 ræv, Deres Ekscellence; de ligger derhenne begge to.”
Gift 9. september 1872 med Sophie Amalie Suhr. Født 8. november 1840 på Brede. Død 23. september 1880. Datter af forvalter Georg Frederik Suhr og Sophie Magdalene Worm. Kom tidlig som plejebarn i huset hos sine tilkommende svigerforældre.
(4 børn – Frijsenborglinjen)

English