75 Lavritzstine Aubert

Født 19. februar 1848 på Skærsø (f. la Cour). Død 31. december 1933. Datter af Lauritz Ulrik la Cour (nr. 52) og Ellen Kirstine la Cour. Opkaldt efter sin fader og moder. Gik 1857-60 i sin farbror Peters kostskole på Margrethelund og var dernæst 1½ år hos sin svoger Siegumfeldt i Lyngby. Gæstede med sin mand Norge i 1868, 1874 og 1876-77. Efter sin mands død solgte hun i april 1902 ejendommen i Andkærvig, hvor de boede, og flyttede til sin søster på Veumhus i Askov, hvor hun var i 1½ år. Lejede derpå en lille lejlighed i Askov og havde i huset hos sig sin søsterdatter, Charlotte la Cour, der havde en lille børneskole. Boede senere et årstid på Skærsø, men byggede sig til sidst et lille hus, ganske nær Skærsø, kaldet “Lyslet” hvor hun boede til sin død.
Gift 31. august 1871 med Emil René Aubert. Født 13. november 1843 i i Oslo. Død 15. september 1901. Søn af professor Ludvig Cæsar Martin Aubert og Ida Dorthea Maribo. Var først 3 år ved handelen og dernæst studerende. Lærte så fra 1865 landvæsen hos sin onkel Thaulow på Havmøllen ved Ebeltoft. Fra november 1866 hos Jensen på Holmegård ved Hobro. Styrede 1867-68 Havmøllen for sin faster Thaulow. Forvalter på Nissumgård ved Skanderborg 1868. Styrede fra nytår 1869 Sølyst ved Grenå for sin svigerfader. Købte den 1871 af ham og fik 1873 skøde på den. Mageskiftede den 1876 mod Vestereng ved Århus, som han tiltrådte april 1877. Købte lystejendommen “Rolighed” ved Århus 1886, men solgte den 1892. Købte en lille ejendom ved Andkærvig (Vejlefjord) 1893. Bosatte sig her i 1894, mens der blev antaget en bestyrer på Vestereng. Flyttede tilbage til Vestereng i efteråret 1895. Solgte gården i efteråret 1898 på grund af sygdom og flyttede atter til Andkærvig. Af tillidshverv beklædte han flere, mens han var på Vestereng: Taksator i kreditforeningen, delegeret i Jyske Landboforeninger, deltager i bedømmelsen af ypperlig dyrkede huslodder og revisor i foreningen for trængende jyske landmænd. I en yngre alder havde “Det kgl. selskab for Norges Vel” tildelt ham sølvmedalje for hans virksomhed for norske mejerskers uddannelse i Danmark.
(Ingen børn)

English