87 Louise Nikoline Spleth

Født 22. april 1837 i Ranum (f. la Cour). Død 13. oktober 1913. Datter af Carl Georg la Cour (nr. 54) og Ida Theodora Wilhelmine la Cour.
Gift 2. august 1866 med Johannes Frederik Spleth. Født 16. januar 1835 i Barmer Præstegård. Død 31. juli 1918. Søn af Frederik Spleth og Karen Magdalene Frederikke Ellefsen. Student fra Viborg Skole 1853. Cand.theol. 1859. Huslærer på Skjoldnæsholm 1859-64 og fra 1866 godsforvalter på Skjoldnæsholm og for Den Suhrske Stiftelse (Bonderup og Merløsegård) 1871-1913. Justitsråd. Ridder af Dannebrog 1915.
(3 børn – Skjoldnæsholmlinjen)

English