Medlemsskab

Medlemsskab af foreningen kan opnås af alle, der nedstammer fra Pierre la Cour (født 22. februar 1716).

Kontingentet udgør kr. 250,- pr. år for enkeltpersoner og kr. 400,- pr. år for par. Kontingentet indbetales første gang på foreningens konto 1551 – 4028 120, og  tilmeldes derefter betalingsservice.

Børn og unge under 20 er automatisk medlemmer, hvis deres forældre er det.

Ansøgning om medlemsskab sker pr e-mail til bestyrelsen@pierrelacour.dk

Du kan blive medlem fra 2016…..

GENERALFORSAMLING: Har vi en gang om året, og samtidig er dagen en hyggelig Familiesammenkomst.

FAMILIESAMMENKOMSTEN:  Er i forbindelse med vores årlige generalforsamling, som afholdes i april, maj eller juni med en frokost eller middag og lidt aktivitet for børn. Foreningen giver tilskud til medlemmer.

Hvor har vi holdt vores Arrangementer?      Her er nogle eksempler:

  • I 2013 spiste vi frokost i Restaurant Kastrup Strandpark og bagefter besøgte vi Den Blå Planet i Kastrup.
  • I 2014 holdt vi 100-års jubilæumsweekend i Kolding, med festmiddag på First Hotel Kolding hvor vi overnattede, om søndagen var vi nede og se Kongeågrænsen og spiste frokost på Den Gamle Grænsekro.
  • I 2015 blev generalforsamlingen holdt på H.C.Andersen Hotel i Odense og efterfølgende besøgte vi H.C. Andersen-museet.
  • I 2016 fejrede vi vores stamfader Pierres 300-års dag med en weekendfest i Viborg og bustur til de gårde, hvor han har boet.

Næste weekendfest derefter bliver først i 2020.

SLÆGTSBLAD:  Som medlem får du også tilsendt vores Slægtsblad med aktuelt nyt om slægtens medlemmer samt billeder og omtale af vores sidste generalforsamling…..

LEGATER: Du eller dine børn under 20 år kan efter 3 års medlemskab søge studielegat