36 Niels Peter Georg Dornonville de la Cour

 36m (3) 36M36m (2)36-k
Født 23. august 1834 på Thimgård. Død 24. juli 1911. Søn af Otto August la Cour (nr. 12) og Ane Cathrine la Cour. Kom på kadetakademiet i 1850. Sekondløjtnant i 1853. Stod ved 1. jægerkorps (garnison: Københavns kastel) 1853-1861, men gjorde tjeneste i artilleriet fra 1. januar 1860 til 10. april 1862, først i København, siden i Rendsborg. Stod ved 6. bataljon fra 2. december 1861 til 30. september 1867 (garnison: Slesvig) og deltog med den i den anden sønderjyske krig i 1864. Premierløjtnant 28. april 1864, dernæst garnison først i Århus, så i Viborg. Stod ved 29. bataljon (garnison: Viborg) 1867-73. Kaptajn 6. juni 1873, stod ved 28. bataljon (garnison: Århus) fra 1873 til 1876, og 1876-1886 ved 14. bataljon (garnison: ligeledes Århus). Købte borgmester Hertz’s gård i Århus 24. maj 1876. Ridder af Dannebrog 28. februar 1883. Kaptajn i forstærkningen, 33. bataljon 1886-1887 i fodfolkets forstærkning.

I en årrække var han formand for mellemste Jyllandskreds af “Foreningen af officerer udenfor aktiv tjeneste”. I et par år formand for en sprogforening i Århus. Tegnede og udgav 1900 et vægkort over Århus by. Solgte sin ejendom i 1899, flyttede til København i oktober 1900, og var der ansat som kasernekommandant i kastellet fra december 1900. Afskedspatent som oberst 29. oktober 1902. Blev i 1904 øverstbefalende på Korsør søbatteri og boede her fra efteråret 1904 til 1908. Flyttede derpå til Odense, hvor han boede til sin død.
Gift 23. april 1862 i Dråby med Christine Charlotte la Cour. Født 7. oktober 1836 på Skærsø. Død 28. april 1913 i Odense. Datter af Lauritz Ulrik la Cour (nr. 52) og Ellen Kirstine la Cour.
(9 børn – Thimgaardlinjen)

English