Slægtsbøgerne

Den første stamtavle over Pierres efterkommere blev udarbejdet af Frederik Barfod i 1877.

Den første egentlige slægtsbog på 67 sider – Slægten la Cour 1877-1902 – blev udarbejdet af amtslæge Janus la Cour (36-6) i 1903. Denne blev fulgt op i 1917 af Lars Frederik Barfod Dornonville la Cour (69-1), der i 1917 udarbejdede bogen Slægten la Cour (Dornonville de la Cour). Denne indeholdt billeder og lange personbeskrivelser af Pierres efterkommere, men kun dem i mandlig linje. Børn af kvinder blev kun summarisk angivet med små bogstaver.

De første bøger var alle opbygget efter det sædvanlige princip for slægtsbøger, at efter beskrivelsen af en person, følger beskrivelsen af personens første barn, herefter barnets første barn og så fremdeles. Personerne var ikke individuelt nummererede, men blev dog tildelt et bogstav og et tal efter generation og deres placering i forældrenes børneflok. Således hed Pierres 10 børn A1-A10. Børnene af hver af disse blev nummereret B1, B2, B3 osv. og børnene af hver af disse blev nummereret C1, C2, C3 osv. Der er således f.eks. 7 personer, der har nummer C1, og det er vanskeligt at finde ud af, hvor hver person hører til i slægtsstrukturen.

I 1951 udgav Lars Frederik en suppleringsbog med opdateringer af begivenhederne siden 1917, herunder selvfølgelig angivelse af fødsler og dødsfald. Denne bog blev opdelt slægtled for slægtled, og hver efterkommer tildelt et individuelt nummer. Numrene blev tildelt fortløbende – fra nummer 1 til 422. Efterkommere af kvinder fik også fortløbende numre angivet i [  ] fra [1] til [243].

Endnu en opdatering blev udgivet af Johannes F. la Cour (72-5) i 1965. Allerede her begyndte det valgte nummersystem at volde vanskeligheder, da der blev behov for at putte nye slægtninge ind imellem de fortløbende nummererede personer. Her blev man så nødt til at supplere numrene med bogstaver. Dette blev dog ikke gjort helt konsekvent. F.eks. fik børnene af 301 numrene 301a og 301b, mens to yderligere børn af nr. 314, der i 1951-bogen havde et barn med nummer 398, fik numrene 398a og 398b.

I 1989 udgav Marianne la Cour (72-D11) en ny Slægtsbog, og til denne blev et nyt unikt system opfundet, der tog udgangspunkt i slægtslinjer baseret på efterkommere af mænd fra slægtens 4. slægtled – altså Pierres oldebørn. Denne bog indeholdt en forkortet version af teksten fra 1917-bogen.

I 2001 udgav Jacob V. la Cour (72-5112) den første komplette samling af slægtens historier siden 1917. Den fulde tekst fra de gamle bøger blev medtaget her ligesom det også blev forsøgt at opspore efterkommere af kvinder. Slægten er herefter opdelt i 30 linjer efter efterkommere af Pierres oldebørn.

I 2011 blev der udgivet en opdatering af 2001-bogen, som indeholdt over 1600 nye personer i forhold til bogen fra 2001.

I 2020 blev der udgivet en ny version af bogen, nu opdelt i 2 bind. Du kan læse mere om 2020 bogen og om hvordan du bestiller den her.

English