83 Georgia Pedersen

Hun blev født den 26. december 1844 i Nimtofte (f. la Cour) og døde den 9. juli 1930 i Skibelund i Nustrup Sogn. Hun var datter af Peter Christian la Cour og Caroline Jacobine la Cour. Hun opholdt sig i 1 1/2 år i Kastberg ved Grenaa hos Jens Lindberg – Han var søn af Jacob Christian Lindberg – for at lære husholdning. Hun var elev på Askov Pigehøjskole i 1866, og lærerinde ved Rødding Pigehøjskole i 1871-74. I 1874 grundlagde hun sammen med sin mand Skibelund Efterskole i protest imod de tyske myndigheders restriktioner mod dansk undervisning i Nordslesvig. I 1941 udgav hun bogen “Skibelund og dets Mindesmærker” der findes i Slægtsarkivet. Hun blev gift den 6. november 1874 med Knud Hansen Pedersen. Han blev født den 21. september 1842 på Brødstrupgård og døde den 19. april 1922. Han var søn af gårdejer Christian Peter Andersen Åkjær og Bodil Marie Knudsdatter. Han gik i 1863 på Tønder Seminarium, der efter treårskrigen var blevet omdannet til en dansk lærerskole, indtil den blev lukket af preusserne. I 1865 var han elev på Blågård Seminarium og blev seminarist i 1866. Han blev konstitueredes som lærer i Tiset, Gram Sogn, men udvistes i 1867, da han ikke ville aflægge ed til Preusserkongen. I 1867-71 var han lærer forskellige steder og var så huslærer hos gårdejer Peter Müller i Hjerting 1871-74. I 1874 grundlagde han friskolen i Skibelund. Skolen blev i 1885 lavet om til en efterskole for elever af begge køn i 14-17-års alderen, da det var blevet forbudt de sønderjyske prøjsiske borgere at sende deres børn i skole nord for grænsen. Han gik på sløjdkursus i København i 1888-89. I 1897 foretog han en betydelig udvidelse af skolebygningerne. Han var i en periode bestyrelsesmedlem i Demokratisk Forening. “Siden [1874] har de to i lyse og mørke tider, i trofast sammenhold og med en vågen og varm kærlighed til deres gerning virket i Skibelund til rig velsignelse for mange børn og unge fra Sønderjylland og fra kongeriget, der har nydt undervisning hos dem og boet i deres hjem.” (J. Appel i Kolding folkeblad 1915). Georgia og Knuds liv på Skibelund Efterskole er beskrevet i bogen “Skolehjemmet i Skibelund” af Kristian la Cour Pedersen fra 1946, der findes i Slægtsarkivet. (5 børn – Skibelundlinjen)

English