Bøger om slægtninge

09 – Mindet om Poul Frederik Barfod
13 – Niels Georgs begravelse
37-Janus la Cour
Stilhedens Maler
37-Janus la Cour
51 – Holger Magarus la Cour
Mindeord

 

52 – Lauritz Ulrik la Cour
En dansk Landmand
54 – Carl Georg la Cour
Embedsjubilæum
69 – Jørgen Carl la Cour
Folkets Førere
69 – Jørgen Carl la Cour
Afsløring af mindesmærke
69 – Jørgen Carl la Cour
Kaptajn la Cours Hordefærd
69 – Jørgen Carl la Cour
Med far i Felten

 

72-5 – Johannes F. la Cour
Pindstrup Mosebrugs 50-års jubilæum
74 – Poul la Cour
Forsøg med Vindkraftens Anvendelse
74 – Hulda Christine la Cour
Huldas og hendes lille Frederiks Jordefærd
77 – Henrikgine Dornonville de la Cour
Mine Livserindringer
80 – Albert Philip la Cour
Et Slægtsminde
83 – Georgia la Cour Pedersen
Skibelund og dets Mindesmærker
83 – Georgia la Cour Pedersen
Skolehjemmet i Skibelund
67 – 39 Erik Hoff Siegumfeldt
21 – 13 Ejnar Baagøe