Bøger om slægtninge

09 – Mindet om Poul Frederik Barfod

13 – Niels Georgs begravelse

37 – Janus la Cour Stilhedens Maler

37 – Janus la Cour

51 – Holder Magarus la Cour Mindeord

52 – Lauritz Ulrik la Cour En dansk Landmand

53 – Carl Georg la Cour Embedsjubilæum

69 – Jørgen Carl la Cour Folkets Førere

69 – Jørgen Carl la Cour Afsløring af mindesmærke

69 – Jørgen Carl la Cour Kaptajn la Cours Hordefærd

69. Jørgen Carl la Cour Med far i Felten

72-5 Johannes F. la Cour Pindstrup Mosebrugs 50-års jubilæum

74 – Poul la Cour Forsøg med Vindkraftens Anvendelse

74 – Hulde Christine la Cour Huldas og hendes lille Frederiks Jordefærd

77 – Henrikgine Dornonville de la Cour Mine Livserindringer

80 – Albert Philip la Cour Et slægtsminde

83 – Georgia la Cour Pedersen Skibelund og dets Mindesmærker

83 – Georgia la Cour Pedersen Skolehjemmet i Skibelund

67 – 39 Erik Hoff Siegumfeldt

21 – Ejnar Baagøe

English