Slægtsnumrene

For at holde styr på familien og relationerne i den, er der udarbejdet et unikt system af Slægtsnumre

Nummersystemet blev udarbejdet i 1989 men er blevet justeret en smule med tiden, hvilket giver sig udtryk ved et par spring i talrækkefølgen. Grundlæggende er alle efterkommere af Pierre i de første 4 generationer (mere eller mindre) fortløbende nummereret. Numrene kan ses her. Efter 4. slægtled opdeles familien i et antal linjer – en for hver person i 4. generation, der fik børn.

Efterkommerne i hver linje tildeles herefter et nummer i forhold til sin position i den pågældende børneflok. Således får første barn ’1’, andet barn ’2’ o.s.v. 10. barn får ’0’, og herefter anvendes bogstaver, således at 11. barn får ’A’, 12. barn ’B’ o.s.v.

Et eksempel til tydeliggørelse af ovenstående: Foreningens formand Jacob V. la Cour har nummer 72-5112. Jacob er 2. barn af Leif Ulrik la Cour, der har nummer 72-511. Han er første barn af Jacob Ludvig la Cour, der har nummer 72-51. Han er første barn af Johannes F. la Cour, der har 72-5. Han er 5. barn af Jacob Ludvig Vauvert la Cour, der har nummer 72, og er ’stamfader’ til Skærsølinjen. Ægtefæller – såkaldt ’indgiftede’ – har samme nummer som den slægtning, de er gift med.

I Slægtsbogen fra 1989 blev dette system dog ikke anvendt helt konsekvent. I 4. slægtled valgte man at give de personer, der havde mere end 10 børn, to numre. Således var 38 og 39 samme person. Det samme gjaldt 62 og 63, 72 og 73, samt 80 og 81. Dette var lidt forvirrende, da det jo ikke er helt logisk, at f.eks. 72-4 og 73-2 er søskende. Dette blev derfor ændret i 2001, og en del slægtninge fik derfor nye numre i denne bog. Det medførte også, at visse numre mangler i rækkefølgen. Der er således nu ingen slægtninge med nummer 39, 63, 73 og 81.

I de første 4 slægtled er personerne (mere eller mindre) fortløbende nummereret. Da man i bogen fra 1989 ikke medtog efterkommere af kvinder som slægtlinjer, hvilket man gjorde i 2001, manglede der nogle tal, og alle efterkommere af Pierres første datter Marie Sophie la Cour (nr. 00) har således numre over 100.

Familierelationer

Hvordan er folk så i familie med hinanden? Ja, det kan jo ses ved at sammenligne slægtsnumrene. Hvis to personer i samme slægtled sammenlignes, og deres slægtsnumre er ens bortset fra det sidste tal – altså f.eks. 72-5111 og 72-5112 – er man søskende.

Hvis slægtsnumrene er ens bortset fra det næstsidste tal – altså f.eks. 72-5112 og 72-5122, eller 72-5143 – er man kusiner eller fætre.

Hvis slægtsnumrene er ens bortset fra det tredjesidste (og evt. efterfølgende) tal – altså f.eks. 72-5112 og 72-5312 eller 72-5341– er man halvkusiner eller fætre.

Hvis slægtsnumrene er ens bortset fra det fjerdesidste (og evt. efterfølgende) tal – altså f.eks. 72-5112 og 72-2112 eller 72-2221 – er man 1/4-kusiner eller fætre.

Halvfætre, 1/4-fætre o.s.v. m.v. kaldes i de fleste familier blot granfætre, men skal man være mere præcis, bør man bruge disse brøker.

 

 

English