Slægtsnavnet

Man kan godt blive lidt forvirret om familien hedder  la Cour eller Dornonville de la Cour.

Man kan se af de bevarede dokumenter, at Pierre brugte efternavnet Lacour, men allerede hans børn brugte den mere korrekte franske form la Cour. I den tale, der blev oplæst ved Pierres begravelse, bliver hans far omtalt som Monseiur Dornumville de la cour og denne stavemåde bruges også i en bevaret håndskrevet familieliste udarbejdet af et af Pierres børn. Stavemåden Dornonville de la Cour optræder første gang i en stamtavle udarbejdet i 1877 af Frederik Barfod, der var halvbror med nogle af Pierres sønnesønner. I den slægtsbog, som Janus la Cour udarbejdede i 1903 (og som findes i biblioteket på denne side), omtales familien som la Cour, og Janus omtaler diverse mer eller mindre dybsindige og vilkårlige konstruktioner, hvorefter selve navnet er blevet ganske forvansket.  I Slægtsbogen fra 1917 kaldes familien for Dornonville de la Cour. Forfatteren henviser til en efterforskning fra 1896, der dog ikke påviste folk med dette navn. Navnet Bernouville dukkede op i La France Protestante, og en Isac Bernouville blev nævnt som ankommende til Magdebourg i Tyskland i 1698 med sin hustru og et barn, hvorefter de i 1700 flyttede til Köpenick. Dette kan dog hverken have været Pierre eller hans forældre.

Efternavnet la Cour blev brugt af alle efterkommere indtil 1904. I det år ansøgte to brødre om kongelig bevilling til at bruge navnet Dornonville de la Cour. Begrundelsen var, at når de gjorde forretninger i udlandet, var det til gene for dem, at de havde den afkortede form af navnet og ikke det fulde navn, således som det var kendt i udlandet. I deres sagsbehandling henviste myndighederne til de slægtshistoriske undersøgelser, som Frederik Barfod havde lavet i 1877, og tog dette som bevis for, at det oprindelige familienavn var  Dornonville de la Cour. Der blev derfor givet bevilling til navneændringen.Permission was thus granted.

I 1907 søgte yderligere 61 familiemedlemmer om bevilling til også at ændre deres navne til Dornonville de la Cour. Dette omfattede en bred kreds af de på det tidspunkt levende efterkommere, men langt fra hele familien. I visse dele af familien valgte nogle søskende at skifte navn mens andre beholdt den oprindelige form. Derfor bruges både navnet la Cour og Dornonville de la Cour af efterkommerne af stamfaderen Pierre Lacour.

English