Formål og aktiviteter

Foreningen Pierre la Cours Slægt er en forening for alle efterkommere af Pierre la Cour, født 22. februar 1716, indvandret til Danmark i 1732.

Foreningens formål er at styrke sammenholdet i slægten samt videreføre kendskabet til slægten. Dette gøres ved vedligeholdelse af denne hjemmeside, der også indeholder Slægtens arkiv, ved udgivelsen af det årlige Slægtsblad samt ved afholdelse af et årligt arrangement, der ca. hvert fjerde år foregår over en weekend. Derudover yder foreningen legater til især unge under uddannelse. Dette kræver dog medlemsskab af foreningen som angivet i menupunktet Legater. Endelig udgives ca. hvert 10. år en opdateret slægtsbog med beskrivelser af alle efterkommere af Pierre.

Medlemmer deltager i foreningens arrangementer til lavere priser end ikke-medlemmer og kan købe Slægtsboger med rabat.

Foreningens har adresse hos den til enhver tid sidende formand. Foreningens nuværende adresse er således:
c/o Jacob V. la Cour, Tuborg Havnepark 12, 2900 Hellerup.

Foreningens bankkonto er 1551 – 4028 120

Generalforsamlinger 1959-2024

English