83 Georgia Pedersen

Hun blev født den 26. december 1844 i Nimtofte (f. la Cour) og dø-de den 9. juli 1930 i Skibelund i Nustrup Sogn. Hun var datter af Peter Christian la Cour og Caroline Jacobine la Cour. Hun opholdt sig i 1 1/2 år i Kastberg ved Grenaa hos Jens Lindberg – Han var søn af Jacob Christian Lindberg – for at lære husholdning. Hun var elev på Askov Pigehøjskole i 1866, og lærerinde ved Rødding Pigehøj-skole i 1871-74. I 1874 grundlagde hun sammen med sin mand Skibelund Efter-skole i protest imod de tyske myndighe-ders restriktioner mod dansk undervis-ning i Nordslesvig. I 1941 udgav hun bo-gen “Skibelund og dets Mindesmærker” der findes i Slægtsarki-vet. Hun blev gift den 6. november 1874 med Knud Hansen Pe-dersen. Han blev født den 21. september 1842 på Brødstrupgård og døde den 19. april 1922. Han var søn af gårdejer Christian Pe-ter Andersen Åkjær og Bodil Marie Knudsdatter. Han gik i 1863 på Tønder Seminarium, der efter treårskrigen var blevet omdannet til en dansk lærerskole, indtil den blev lukket af preusserne. I 1865 var han elev på Blå-gård Seminarium og blev seminarist i 1866. Han blev konstitueredes som lærer i Tiset, Gram Sogn, men udvistes i 1867, da han ikke ville aflægge ed til Preusserkongen. I 1867-71 var han lærer forskellige steder og var så huslærer hos gårdejer Peter Müller i Hjerting 1871-74. I 1874 grundlagde han friskolen i Skibelund. Skolen blev i 1885 lavet om til en ef-terskole for elever af begge køn i 14-17-års alderen, da det var blevet forbudt de sønderjy-ske prøjsiske borgere at sende deres børn i skole nord for grænsen. Han gik på sløjdkursus i København i 1888-89. I 1897 foretog han en betydelig udvidelse af skolebygningerne. Han var i en periode bestyrelsesmedlem i Demokratisk Forening. “Siden [1874] har de to i lyse og mørke tider, i trofast sammenhold og med en vågen og varm kærlighed til deres ger-ning virket i Skibelund til rig velsignelse for mange børn og unge fra Sønderjylland og fra kongeriget, der har nydt undervisning hos dem og boet i deres hjem.” (J. Appel i Kolding folkeblad 1915). Georgia og Knuds liv på Skibelund Efterskole er beskrevet i bogen “Skolehjemmet i Skibelund” af Kristian la Cour Pedersen fra 1946, der findes i Slægtsarki-vet. (5 børn – Skibelundlinjen)

English