61 Jørgen Carl la Cour

Født 10. juni 1833 på Meilgård. Død 25. februar 1901. Søn af Holger Magarus la Cour (nr. 51) og Edele Charlotte la Cour. Kom 1844 i Århus Katedralskole, student herfra 1853, cand.theol. 1860. Huslærer hos godsforvalter Kjær på Herlufsholm 1860, hos proprietær Petersen på Ødemark 1861, hos etatsråd Neergård på Førslev 1862-66 og hos grev … Læs mere

80 Albert Philip la Cour

Født 9. december 1841 i Nimtofte. Død 28. februar 1906. Søn af Peter Christian la Cour (nr. 53) og Caroline Jacobine la Cour. Gik 1854-55 i sin farbror Peters kostskole på Margrethelund. Lærte derefter landvæsen hos landstingsmand O. Larsen i Tøstrup, hos sin fader og på Mallinggård. I 1860 kom han til København, hvor han … Læs mere

English