Slægtsbogen 2020

Arbejdet med den nyeste version af slægtsbogen for Pierre la Cours Slægt blev sat i gang i sommeren 2019, og bogen udkom i starten af oktober 2020. Den består af to bind, hvor Bind 1 omhandler 1. – 6. slægtled og Bind 2 omhandler 7. – 11. slægtled. Samlet indeholder de to bind biografier for 5.902 personer (1.282 flere end i 2011) og der er billeder af de 2.481 (over 600 flere end i 2011). Bøgerne er i mindre format end bøgerne fra 2001 og 2011 og måler 18 x 25,5 cm.

Bind 1 er på 392 sider og indeholder biografierne for 1.112 personer fra og med stamfader Pierre til og med hans tip-tip oldebørn og deres ægtefæller, og der er billeder af 571 af dem. Teksten er til dels den samme som i bogen fra 2011, men for det første har vi fundet en del nye oplysninger om nogle slægtninge, vi ikke vidste så meget om i 2011, og det er endda lykkedes os at finde en helt ny gren. Desuden er sproget opdateret, så det er nemmere at læse og mindre opremsende end tidligere. Endelig har opdelingen i 2 bind gjort det muligt at have flere og større billeder med. Bogen indeholder også en ordliste, der forklarer mange af de gamle udtryk og begreber, der bliver brugt i teksten samt en del dokumenter og billeder fra slægtens arkiv. Du kan læse et par af de spændende nyheder her.

Bind 2 er på 580 sider og indeholder biografierne for 4.790 personer fra 7. – 11. slægtled, og der er billeder af 1.910 af dem. Det er her, der er sket de største ændringer siden 2011. For fuldstændighedens skyld medtager vi dog også en kort oplistning af navne, fødsels- og dødsdatoer på de første 6 slægtled og indekset omfatter således alle 5.902 kendte efterkommere (inklusive ægtefæller/partnere) af Pierre.

Begge bind kan købes samlet for kr. 495,- plus porto, og hvert bind kan købes for sig for kr. 295,- plus porto. Bestillinger sendes pr. e-mail til bog@pierrelacour.dk. Bestillingen bedes indeholde antal bøger (enten fulde sæt eller antal af hvert bind) samt den adresse, hvortil de skal sendes. Vi besvarer mailen med en samlet pris inklusive porto, der skal betales til foreningen enten via bankoverførsel eller Mobilepay, og bøgerne afsendes efter betaling er modtaget.

Forsendelse i Danmark koster kr. 49 for ét sæt, kr. 62 for to sæt, kr. 74 for 3-4 sæt og kr. 87 for 5-6 sæt.
Forsendelse til udlandet inklusive USA koster mellem kr. 187 og kr. 268 for ét sæt, kr. 207-319 for to sæt, kr. 223-389 for tre sæt og kr. 236409 for fire sæt.
Forsendelse til Australien koster fra kr. 360 for ét sæt til kr. 634 for fire sæt.

Forsendelse i Danmark af Bind 1 alene koster kr. 49 for 1-3 stk, kr. 62 for 4-6 stk.
Forsendelse i Danmark af Bind 2 alene koster kr. 49 for 1-2 stk, kr. 62 for 3-4 stk og kr. 74 for 5-6 stk.

English