27 Carl August la Cour

Født 21. september 1828 i Svendborg. Død 16. december 1893. Søn af Peder David la Cour (nr. 10) og Ane Clausine la Cour. Han skriver følgende om sig selv i et brev til Frederik Barfod af 10. juni 1877: “Jeg var i mit hjem, til jeg var 14 ½ år gammel. Undervistes af en privatlærer, en teologisk student Højer fra 8 til 12 år. Fra den tid gik jeg den halve dag i en nylig oprettet realskole, den anden halve dag undervistes jeg først af kateketen i Svendborg, pastor Wedel, senere af en privatlærer, der hed Saul, der senere blev skolelærer i Frørup på Fyn.

Den 1. maj 1843 kom jeg i lære hos Brorsen & Tychsen i Odense, blev handelsbetjent 1. november 1847 og tjente som sådan på samme sted til 1. januar 1854. Fra 1. januar til 4. april 1854, da jeg åbnede min forretning i kompagni med Jacob Christian Hvalsøe, under firma “la Cour & Hvalsøe”, tilbragte jeg tiden først med at tage købmandseksamen, der dengang skulle tages af dem, der ville nedsætte sig som købmænd i København og Odense og Ålborg. Derudover gjorde jeg en indkøbsrejse til Hamborg og lidt senere til København. Fra midten af marts var jeg i Odense for at ordne mine varer. Den 1. maj 1861 trådte Hvalsøe ud af forretningen og flyttede til København. Mit firma blev da “C. la Cour” indtil 1875, i april, da jeg indgik kompagni med Georg Tychsen, under firma “la Cour & Tychsen”.

Jeg har ingen anden fast ejendom end et lille landsted, der hedder “Ly” og støder lige op til Næsbyhoved Skov. Haven, huset og en lille smule skov indtager et areal af 1½ tønde land. Dette sted fik min kone i brudegave af sin bror. Det havde tilhørt deres forældre og var fra først af bestemt til enkebolig for min kones moder. Jeg har i de mange år, jeg har været borger i Odense haft en del med det offentlige at gøre, men har altid søgt at unddrage mig faste bestillinger, da min tid er bunden ved min forretning. Kun ligningskommissær har jeg ikke kunnet undgå og var det i 3 år, vistnok fra 1866 til 1869.

Min forretning har medført, at jeg har rejst meget. I august 1854 gjorde jeg min første indkøbsrejse til Paris og var der siden 2 gange om året, indtil krigen udbrød 1864. Siden den tid har jeg været i Paris en gang, nemlig udstillingsåret 1867. I 1859 var min kone med mig i Paris. På tilbageturen gik vi over Braunschweig til Harzburg, tilbragte 3 dage i Harzen og rejste over Berlin herhjem. I 1875 gjorde min kone og jeg sammen med 2 andre familier en rejse til Schweiz, hvor vi tilbragte 3 uger og tog hjem over Mainz og Köln.” Ophævede sin forretning 1891. Han var en dygtig mand, venlig og godmodig og med en levende slægtskærlighed.

Gift 9. juli 1858 med Christiane Martine la Cour (f. Trolle). Født 16. december 1820 på Ravnholt. Død 6. juni 1880. Datter af daværende forpagter, siden ejer af Næsbyhoved Jørgen Trolle og Gertrud Eriksen. Hun var en dygtig og trofast kvinde med stor kærlighed til læsning, men endnu større til kunsten og naturen. Ved sit testamente af 10. juli 1886 med kodiciller af 29. april 1888 og 20. maj 1890 stiftede hun “Christiane la Cour, født Trolles legat for trængende enker og trængende, ugifte kvinder af den dannede middelstand i Odense og Svendborg” med en kapital på 100.000 kr., hvis renter hvert år 16. december uddeles i livsvarige portioner til trængende enker eller ugifte kvinder af den dannede middelstand, fortrinsvis af legatstifterindens og hendes mands slægt indtil 7. led. Fundatsen er af 25. april 1894 (se Ministerialtidende 1894 A S.186), stadfæstet 2. juli 1894. Legatet bestyres af Odense byråd.
(Ingen børn)

English