27 Carl August la Cour

Han blev født den 21. september 1828 i Svendborg og døde den 16. december 1893. Han var søn af Peder David la Cour og Ane Clausine la Cour. Han skriver følgende om sig selv i et brev til Frederik Barfod af 10. juni 1877: “Jeg var i mit hjem, til jeg var 14 1/2 år gammel. Jeg blev undervist af en privatlærer, en teologisk student Højer fra 8 til 12 år. Fra den tid gik jeg den halve dag i en nylig oprettet realskole, den anden halve dag undervistes jeg først af kateketen i Svendborg, pastor Wedel, senere af en privatlærer, der hed Saul, der senere blev skolelærer i Frørup på Fyn. Den 1. maj 1843 kom jeg i lære hos Brorsen & Tychsen i Odense, blev handelsbetjent 1. november 1847 og tjente som sådan på samme sted til 1. januar 1854. Fra 1. januar til 4. april 1854, da jeg åbnede min forretning i kompagni med Jacob Christian

Hvalsøe, under firma “la Cour & Hvalsøe”, tilbragte jeg tiden først med at tage købmandseksamen, der dengang
skulle tages af dem, der ville nedsætte sig som købmænd i København og Odense og Aalborg. Derudover gjorde jeg en indkøbsrejse til Hamborg og lidt senere til København. Fra midten af marts var jeg i Odense for at ordne mine varer.
Den 1. maj 1861 trådte Hvalsøe ud af forretningen og flyttede til København. Mit firma blev da “C. la Cour” indtil
1875, i april, da jeg indgik kompagni med Georg Tychsen, under firma “la Cour & Tychsen”. Jeg har et lille landsted,
der hedder “Ly” som ligger ved Næsbyhoved Skov. Haven, huset og en lille smule skov indtager et areal af 1 1/2 tønde
land. Dette sted fik min kone i brudegave af sin bror. Det havde tilhørt deres forældre og var fra først af bestemt til enkebolig for min kones moder. Jeg har i de mange år, jeg har været borger i Odense haft en del med det offentlige at gøre, men har altid søgt at unddrage mig faste bestillinger, da min tid er bunden ved min forretning. Kun ligningskommissær har jeg ikke kunnet undgå og var det i tre år, vistnok fra 1866 til 1869. Min forretning har medført, at jeg har rejst meget. I august 1854 gjorde jeg min første indkøbsrejse til Paris og var der siden to gange om året, indtil krigen udbrød 1864. Siden den tid har jeg været i Paris en gang, nemlig udstillingsåret 1867. I 1859 var min kone med mig i Paris. På tilbageturen gik vi over Braunschweig til Harzburg, tilbragte tre dage i Harzen og rejste over Berlin herhjem. I 1875 gjorde min kone og jeg sammen med to andre familier en rejse til Schweiz, hvor vi tilbragte tre uger og tog hjem over Mainz og Köln.” Han ophævede sin forretning 1891. Han var en dygtig mand, venlig og godmodig og med en levende slægtskærlighed. Han blev gift den 9. juli 1858 med Christiane Martine la Cour (f. Trolle). Hun blev født den 16. december 1820 på Ravnholt og døde den 6. juni 1880. Hun var datter af ejer af Næsbyhoved Jørgen Trolle og Gertrud Eriksen. Hun var en dygtig og trofast kvinde med stor kærlighed til læsning, men endnu større til kunsten og naturen. Ved sit testamente af 10. juli 1886 stiftede hun “Christiane la Cour, født Trolles legat for trængende enker og trængende, ugifte kvinder af den dannede middelstand i Odense og Svendborg” med en kapital på 100.000 kr., hvis renter hvert år 16. december uddeles i livsvarige portioner til trængende enker eller ugifte kvinder af den dannede middelstand, fortrinsvis af legatstifterindens og hendes mands slægt indtil 7. led. (Ingen børn)

English