42 Victor Dornonville de la Cour

Født 15. januar 1843 i København. Død 29. juni 1926. Søn af Niels Georg la Cour (nr. 13) og Emilie Antoinette la Cour. Gik 1847-49 i pogeskole. 1850 i Friis’ realskole og 1851-58 i det von Westenske institut. Tog oktober 1858 adgangseksamen til det kgl. landkadetakademi, sekondløjtnant ved 5. dragonregiment (Randers) 1860. Deltog som sådan … Læs mere 42 Victor Dornonville de la Cour

English