40 Eugen la Cour

Født 26. januar 1836 i København. Død 2. januar 1900. Søn af Niels Georg la Cour (nr. 13) og Emilie Antoinette la Cour. Kadet 1851. Sekondløjtnant 1853. Var fra 1. marts 1853 til 1. november 1854 repetent ved Landkadetkorpset. Blev så ansat ved 7. bataljon og lå med den i København, men fra 20. april … Læs mere

English