40 Eugen la Cour

Han blev født den 26. januar 1836 i København og døde den 2. januar 1900 samme sted. Han var søn af Niels Georg la Cour og Emilie Antoinette la Cour. Eugen fulgte i sin fars fodspor og blev som barn optaget på Landkadetakademiet, hvorfra han blev kadet i 1851 og siden sekondløjtnant i 1853. Fra … Læs mere

English