65 Holger Vitus Louis Dornonville de la Cour

Født 10. august 1837 på Meilgård. Død 11. september 1908. Søn af Holger Magarus la Cour (nr. 51) og Edele Charlotte la Cour. Kom 1845 i Århus realskole, og i 1848 i Latinskolen samme sted. I 1852-54 lærte han landvæsen på Skårupgård og i 1854-55 på Rugård. I 1857 tog han afgangseksamen fra Skårupgård landvæsensinstitut, og var dernæst forvalter, først på Constantinsborg (1857), derefter på Overbjærg ved Frederikssund (1858) og sidst på Bodal ved Sorø 1861-1864, til han blev indkaldt som soldat. Efter endt skoletid blev han ifølge eget ønske ansat ved kaptajn Aarøes Frikorps som menig, og da dette blev opløst i august samme år, overførtes han til 14. regiment og lå med dette i Fåborg til 11. november samme år, da han permitteredes. Han blev dernæst på ny forvalter på Bodal, som han forpagtede fra 1. maj 1870, men fratrådte forpagtningen 1. maj 1882, da han overtog hovedgården Vedbygård i forpagtning. I 1877 blev han direktør i “Sparekassen for Herlufmagle og Tybjerg sogne samt Raunstrup gods”. I 1888 medlem af sundhedskommissionen i Løve Herred og 1891 medlem i bestyrelsen for Holbæk Amts økonomiske selskab. Fra 1894-1900 var han medlem af Rerslev-Rudsvedby sogneråd. Flyttede foråret 1907 fra Vedbygård til Mellerup ved Randers, hvor han boede til sin død.
Gift 6. maj 1870 i Farum med Caroline Amalie Rudolphine Dornonville de la Cour (f. Fensmark). Født 19. december 1843 i København. Død 17. november 1894 på Vedbygård. Datter af generalmajor Johan Henrik Fensmark og Thalia Louise Dorothea baronesse Holck.
(5 børn)

English