66 Edle Christine Charlotte Dornonville de la Cour

Hun blev født den 20. juli 1839 på Søholt i Dråby Sogn og døde den 15. november 1925 i Randers. Hun var datter af Holger Magarus la Cour og Edele Charlotte la Cour. I 1871 var hun på besøg hos sin bror Lauritz i Skotland. I 1876 grundlagde hun en skole i Randers, hvor flere af familiens børn senere gik. Skolen fik dimissionsret til præliminæreksamen i 1893. En særlig skolebygning blev indviet i 1894 og udvidet ved tilbygning i 1896. Ved skolens 25 års jubilæum havde den ca. 150 elever, fordelt i 11 klasser. Hun afstod skolen i 1912 men blev boende på den sammen med sin søster Severine (nr. 64). Hun besøgte sammen med sin søster Schweiz i 1881 og Skotland i 1882, 1890, 1893 og 1896. Ugift. (Ingen børn)

English