66 Edle Christine Charlotte Dornonville de la Cour

Født 20. juli 1839 på Søholt. Død 15. november 1925. Datter af Holger Magarus la Cour (nr. 51) og Edele Charlotte la Cour. Grundlagde i 1876 en skole i Randers. Skolen fik dimissionsret til præliminæreksamen 1893. En særlig skolebygning indviedes i 1894. Udvidedes ved tilbygning i 1896, og ved skolens 25 års jubilæum talte skolen ca. 150 elever, fordelt i 11 klasser. Hun afstod skolen 1912. Hun besøgte med sin søster Schweiz i 1881 og Skotland i 1882, 1890, 1893 og 1896. Ugift.
(Ingen børn)

English