89 Jean Henry Villiam August la Cour

Han blev født den 30. juni 1842 på Ranum Præstegård og døde den 7. maj 1883 i Dyrhuset på Frijsenborg i Hammel Sogn. Han var søn af Carl Georg la Cour og Ida Theodora Wilhelmine la Cour. Han kom i Frederiksborg Latinskole i 1854, i Roskilde Katedralskole 1857 og blev student derfra i 1862. Han boede under sin skolegang i Roskilde hos konsistorialråd Hertz, der var præst ved Frue og Sct. Jørgensbjerg kirker. I 1863 tog han 2. eksamen. Han lærte derefter praktisk skovbrug i Odsherreds distrikt i 1863-64, blev skovbrugskandidat i 1868 og straks efter assistent hos skovrider Christensen i Dyrhuset ved Frijsenborg. Den 1. maj 1872 blev han konstitueret skovrider samme sted og i november samme år virkelig skovrider. Som praktisk forstmand var han dygtig, altid på færde, pålidelig og samvittighedsfuld med sit arbejde. Mod sine folk var han hensynsfuld, og de omtalte ham altid med velvilje og agtelse og savnede ham meget, da han var død. Fra ungdommen af havde han mange fysiske kræfter, der undertiden kom ham til god nytte, og han var en ypperlig jæger, der aldrig skød fejl. Således fortælles der følgende morsomme lille træk: På en klapjagt på Frijsenborg gik man til en ny såt, da der falder to skud. “Hvem var det, der skød?” spurgte gamle grev Frijs. “Det var la Cour”, blev der svaret, hvortil excellencen bemærkede: “Nå, så kan vi endelig få at se, at la Cour kan skyde forbi, da han har skudt to skud.” I det samme kom la Cour, og excellencen spurgte ham, hvad der var falden. “En buk og en ræv, Deres Excellence; de ligger derhenne begge to.” Han blev gift den 9. september 1872 med Sophie Amalie la Cour (f. Suhr). Hun blev født den 9. november 1840 i Brede og døde den 23. september 1880. Hun var datter af forvalter Georg Frederik Suhr og Sophie Magdalene Worm. Kom tidlig som plejebarn i huset hos sine tilkommende svigerforældre. (4 børn – Frijsenborglinjen)

English