22 Johannes Georg la Cour

Født 2. august 1815 på Møllemosegård. Død 4. december 1882 i Helgenæs. Søn af Peder David la Cour (nr. 10) og Ane Clausine la Cour. Kom i Odense Latinskole 1830 og blev student derfra 1834. Cand.theol. 1841. Lærer for sine tre fætre, Niels Peter, Janus og Christian på Stensmark. Personel kapellan på Helgenæs 1845. Købte 1846 den ene af Kongsgårdene på Helgenæs tilligemed omtrent halvdelen af Helgenæs kirkes korn- og kvæg-tiende. Solgte atter gården i 1859, men ikke tienden. Sognepræst på Helgenæs 11. juni 1858. Købte i sommeren 1880 en bondegård på Holme Mark ved Ebeltoft til sin svigersøn. Han var en nidkær og agtværdig præst, en godmodig og velvillig mand. Særlig turde han mindes af mændene i general Ryes hær, der færdedes hos den gæstfri, fædrelandssindede kapellan på Kongsgård, da hæren trak sig tilbage til Helgenæs. Han var en ivrig jæger, og på Helgenæs fandtes ganske god jagt, om efteråret på harer og høns og om sommeren på vildænder, idet der fandtes en del moser på halvøen. Desuden var der selvfølgelig strandjagt, men denne brød Johannes sig ikke noget om, i al fald ikke om sommeren. Derimod var denne årstids hovedbegivenhed den store, årlige andejagt, til hvilken der blev indbudt gæster fra omegnen, ja endog fra Ebeltoft. Ved slægtsmødet på Himmelbjerget 9. juni 1882 var han som aldersformand ordstyrer, skønt allerede dengang meget affældig.

Gift 30. oktober 1845 i Holme med Christine Cathrine la Cour. Født 24. juli 1820 på Svendsholm. Død 25. december 1902 i Ebeltoft. Datter af Otto August la Cour (nr. 12) og Ane Cathrine Strandbygård. Datter af Otto August la Cour (nr. 12) og Ane Cathrine Strandbygård. Flyttede i 1883 til Ebeltoft. Johannes og hans kone var et såre hyggeligt ægtepar, han svær, bred og gemytlig, rigtig typen på en landsbypræst, hun en fortræffelig husmoder.
(3 børn – Helgenæslinjen)

English