60 Jørgen Peter Ingerslev la Cour

60M

Født 1. marts 1831 på Skærsø. Død 26. marts 1892. Søn af Holger Magarus la Cour (nr. 51) og Edele Charlotte la Cour. Gik i Århus Realskole 1844-47. Lærte så landvæsen på Sjørupgård 1847-48 og på Nakkebølle 1848-50. Var dernæst underforvalter på Kalø 1850-52, forvalter på Hjortshøjlund 1852-53, på Mallinggård 1853-55, på Vilhelmsborg 1855-58 og hos sin fader på Kærgård 1858-72. Styrede fra 1872 Løvenholm for sin bror Lauritz. Var fra 1879 tillige forpagter af Ny Ryomgård. Fratrådte 1886 forpagtningen og købte Råballegård ved Randers, hvor han boede til sin død.
Gift 15. juli 1879 i Randers med Anna Louise Caroline la Cour (f. Wegener). Født 8. juli 1850 i Århus. Dødsdato ukendt. Datter af Oberst Carl Christian Wegener og Louise Lillienskjold. 1877-79 lærerinde i svigerinden Charlotte la Cours skole. Gift igen i 1895 efter sin mands død med sognepræst Ludvig Christensen i Kristrup.
(Ingen børn)

English