79 Karen Marie la Cour Tybjerg

Født 23. februar 1839 i Nimtofte (f. la Cour). Død 30. september 1876 i Middelfart. Datter af Peter Christian la Cour (nr. 53) og Caroline Jacobine la Cour. Var hjemme indtil sit bryllup. Døde efter 11 ugers sygeleje. Hendes stille og arbejdsomme liv randt hen i skjul for verden, men hun levede og døde som en sand kristelig heltinde: Var altid frimodig og glad, selv under små og fattige forhold, – en medhjælper for sin mand både i hjem og skole, som man sjælden ser det. Hun ejede en rigdom i at kunne leve for “mer end sig selv”, som hver dag gav hende nye kræfter.

Gift 28. august 1863 med Niels Larsen Tybjerg. Født 20. august 1831 i Fredsgårde i Ringsted. Død 1. december 1917. Søn af husmand Lars Jensen og Kirsten Jensdatter. Seminarist fra Lyngby Seminarium 1855. Huslærer i Ålsø præstegård 1855-57. Læste derefter i København og var samtidig huslærer hos Frederik Barfod 1858-59. Lærer ved den offentlige friskole i Middelfart 1860, tog sin afsked 1871, og oprettede en privat friskole samme sted.
(7 børn – Middelfartlinjen)

English