79 Karen Marie la Cour Tybjerg

Hun blev født den 23. februar 1839 i Nimtofte (f. la Cour) og døde den 30. september 1876 i Middelfart. Hun var datter af Peter Christian la Cour og Caroline Jacobine la Cour. Hun var hjemme indtil sit bryllup. Hendes stille og arbejdsomme liv randt hen i skjul for verden, men hun levede og døde som en sand kristelig heltinde: Hun var altid frimodig og glad, selv under små og fattige forhold, – en medhjælper for sin mand både i hjem og skole, som man sjælden ser det. Hun ejede en rigdom i at kunne leve for “mer end sig selv”, som hver dag gav hende nye kræfter. Hun blev gift den 28. august 1863 med Niels Larsen Tybjerg. Han blev født den 20. august 1831 i Fredsgårde i Ringsted og døde den 1. december 1917. Han var søn af husmand Lars Jensen og Kirsten Jensdatter. Han blev seminarist fra Lyngby Seminarium på Djursland i 1855 og var derefter huslærer på Ålsø Præstegård i 1855-57. Han læste i København og var samtidig huslærer hos Frederik Barfod i 1858-59. I 1860 blev han lærer ved den offentlige friskole i Middelfart, hvorfra han tog sin afsked i 1871, og oprettede en privat friskole samme sted. (7 børn – Middelfartlinjen)

English