78 Christine Charlotte la Cour Lillelund

Hun blev født den 8. november 1836 i Fakse (f. la Cour) og døde i 1925. Hun var datter af Peter Christian la Cour og Caroline Jacobine la Cour. Hun var i 1868 og 1869 lærerinde ved Kolds pigehøjskole. Trofast stod hun ved sin mands side i hans virksomhed som lærer og præst, og hendes betydning for det gamle hjem og for hendes eget fremlyser af følgende linjer i en sang ved hendes 80 års fødselsdag:

Dage gik og dage kom,
hjemmets kår tit skifted om.
Folkehjemmets dage trange,
folkelivets vækst i vange
fandt dig tro i venners lag,
gav en liflig ungdomsdag.

Som en glad og fager brud
drog fra moders hjem du ud.
Præstedatter – præstefrue!
Tro du vogted arnens lue.
Altid frejdig, mild og tro,
godt der var hos dig at bo.

Hun blev gift den 30. november 1870 med Hans Bernstorf Lillelund. Han blev født den 24. december 1827 i Koustrup i Thy og døde den 14. marts 1905 i Hornslet. Han var søn af Anders Nicolai Lillelund og Kirstine Elisabeth Lund. Han blev student fra Viborg skole i 1846, og cand.theol. i 1854. I 1855 oprettede han en pigeskole i Thisted, som han dog lukkede igen i 1860. Herefter blev han huslærer hos læge Callisen på Norslund ved Aarhus. I 1866 blev han personel kapellan i Øster og Vester Assels, herefter sognepræst i Frøslev-Mollerup på Mors i 1869, og i Tæbring-Outrup-Rakkeby i 1878. Han tog sin afsked den 30. juni 1902, og blev Ridder af Dannebrog den 22. juli samme år.
(4 børn—Frøslevlinjen)

English