78 Christine Charlotte la Cour Lillelund

Født 8. november 1836 i Fakse (f. la Cour). Død 1925. Datter af Peter Christian la Cour (nr. 53) og Caroline Jacobine la Cour. Var 1868 og 1869 lærerinde ved Kolds pigehøjskole. Trofast har hun stået ved sin mands side i hans virksomhed som lærer og præst, og hendes betydning for det gamle hjem og for hendes eget fremlyser af følgende linjer i en sang ved hendes 80 års fødselsdag:

Dage gik og dage kom,
hjemmets kår tit skifted om.
Folkehjemmets dage trange,
folkelivets vækst i vange
fandt dig tro i venners lag,
gav en liflig ungdomsdag.

Som en glad og fager brud
drog fra moders hjem du ud.
Præstedatter – præstefrue!
Tro du vogted arnens lue.
Altid frejdig, mild og tro,
godt der var hos dig at bo.

Gift 30. november 1870 med Hans Bernstorf Lillelund. Født 24. december 1827 i Koustrup i Thy. Død 14. marts 1905 i Hornslet. Søn af Anders Nicolai Lillelund og Kirstine Elisabeth Lund. Søn af proprietær Anders Nicolai Lillelund og Kirstine Elisabeth Lund. Student fra Viborg skole 1846. Cand.theol. 1854. Oprettede i 1855 en pigeskole i Thisted, som han atter hævede i 1860. Huslærer hos læge Callisen på Norslund ved Århus. Personlig kapellan i Øster og Vester Assels 1866. Sognepræst i Frøslev-Mollerup 1869, og i Tæbring-Outrup-Rakkeby 1878. Tog sin afsked 30. juni 1902. Ridder af Dannebrog 22. juli samme år.
(4 børn – Frøslevlinjen)

English