62 Lauritz Ulrik la Cour

Født 27. juni 1834 på Meilgård. Død 3. maj 1889 i Edinburgh. Søn af Holger Magarus la Cour (nr. 51) og Edele Charlotte la Cour. Gennemgik fra 1844 Århus realskole. Kom 1850 på et mæglerkontor i Århus. Drog 1854 til Skotland, hvor han 2 år efter nedsatte sig som mægler og købmand i Leith sammen med B. Tvermoes. Da denne næste år drog tilbage til København, tog han Aut. Watson, der senere blev hans svoger, i kompagni. I 1863 blev han dansk vicekonsul i Granton. Købte brugsretten til seks større kulgruber: Townhill 1867, Dykehead og West Limerigg 1869, Lochgelly, Edellewood og Labuan 1872. Købte i 1872 Løvenholm ved Randers, hvor han med hustru og børn tilbragte somrene 1873-1884. Ridder af Dannebrog 1885. Solgte Løvenholm 1886.
Gift 19. oktober 1864 i London med Alice Maria la Cour (f. Elam). Født 3. februar 1843 i London. Død 13. december 1933 i Edinburgh. Datter af Købmand og klædefabrikant John Elam og Maria Stanborough. Gik 1853-59 i en kostskole i Bruxelles, besøgte efter sin mands død Danmark i 1899, 1903, 1907,1909,1910 og 1913.
(12 børn)

English