62 Lauritz Ulrik la Cour

Han blev født den 27. juni 1834 på Meilgård i Glesborg Sogn og døde den 3. maj 1889 i Edinburgh. Han var søn af Holger Magarus la Cour og Edele Charlotte la Cour. Han kom i Aarhus realskole i 1844 og efter seks års skolegang blev hans ansat på et mæglerkontor i Aarhus. I 1854 rejste han til Skotland, hvor han to år senere nedsatte sig som mægler og købmand i Leith sammen med R. Tvermoes. Da denne året efter rejste tilbage til København, tog han Ant. Watson, der senere blev hans svoger, i kompagni. I 1863 blev han dansk vicekonsul i Granton. Han købte brugsretten til seks større kulgruber: Townhill i 1867, Dykehead og West Limerigg i 1869 samt Lochgelly, Edellewood og Labuan i 1872. Samme år købte han Løvenholm ved Randers, hvor han med hustru og børn tilbragte somrene 1873-1884. I 1881 er han registreret bosiddende på 17 Inverleith Row i St George, Midlothian med sin kone, deres ni børn og seks tjenestefolk. I 1885 blev han Ridder af Dannebrog. Løvenholm blev solgt i 1886. Han blev gift den 19. oktober 1864 i London med Alice Maria la Cour (f. Elam). Hun blev født den 3. februar 1843 i London og døde den 13. december 1933 i Edinburgh. Hun var datter af købmand og klædefabrikant John Elam og Maria Stanborough. Hun gik fra 1853 til 1859 i en kostskole i Bruxelles. Hun besøgte efter sin mands død Danmark i 1899, 1903, 1907, 1909, 1910 og 1913. Hun opnåede den høje alder af 91, åndsfrisk om end legemligt svag og hun boede 69 år i det samme hus i Edinburgh, hvor hun flyttede ind som brud. (12 børn – Den Skotske Linje)

English