70 Niels la Cour

70M70M(b)

Han blev født den 1. maj 1840 på Skærsø i Dråby Sogn og døde den 8. februar 1924 i USA. Han var søn af Lauritz Ulrik la Cour og Ellen Kirstine la Cour. Han var opkaldt efter sin morfar. Som lille gik han i sin farbror Peters (nr. 50) kostskole på Margrethelund i 1846-48, derefter i Aarhus Borgerrealskole i 1848-53, og i Latinskolens realklasser i 1853-55. Herefter var han et halvt år hos sin farbror Christian (nr. 53) i Ålsø, hvor han blev konfirmeret. Han var landbrugselev hos sin far i 1856, og gik den følgende vinter på Polyteknisk Læreanstalt og Veterinærskolen. Han var landbrugselev på Rolsegård 1857-58, og var derefter forvalter hos sin far i 1858-61. Han styrede Odder præstegårdsavling i 1862-63, og havde den i forpagtning i 1863-67. I 1863 blev han officersaspirant og han deltog i krigen 1864 som reserveløjtnant i fodfolket. Fra den 1. maj 1867 forpagtede han Skærsø sammen med sin bror Jacob (nr. 72). Fra 1869 til 1874 var han formand for våbenbrødrenes afdeling i Dråby Sogn. Den 1. maj 1871 købte han (ligeledes med Jacob) Skærsø, samt Niels Frandsens gård ved Stubbe Sø. Sidstnævnte bortforpagtede han i 1874. Den 17. september 1873 solgte han sin andel af Skærsø til sin bror Jørgen og købte i stedet Sønderris ved Varde, som han overtog i 1874 og delvist ombyggede i 1877. I 1887 købte han Søholt ved Ebeltoft og måtte derfor sælge Sønderris i 1888. I 1890 solgte han Søholt og opgav derefter landbruget. I maj det år overtog han stillingen som vært ved afholdshjemmet i Nykøbing Mors. Mens hans hustru styrede dette, rejste han i marts 1891 til Amerika for at søge at bane sig en vej derovre, men han kom hjem igen i januar 1892. I maj 1892 opgav han afholdshjemmet og rejste med kone og døtre til Amerika, hvor han bosatte sig i Perth Amboy i New Jersey. Her prøvede han forskellige virksomheder – bl.a. arbejdede han på en terrakottafabrik og havde i et årstid en sodavandsforretning sammen med en partner. I 1894 flyttede han med sin familie ind hos en ugift præst, for hvem hans hustru i tre år holdt hus. Som vederlag derfor fik de fri bolig og brugsretten af et stykke havejord på halvanden skæppe (1000 kvadratmeter), og mens han ved sit gartneri indbragte over 200 dollars årlig, tjente hun ved sit arbejde en lignende sum. I 1897 flyttede de til New York for at danne et hjem for de tilbagevendte børn. Han boede på dette tidspunkt på Brooklyn Ward 9, i Kings, New York. Han foretog i efteråret 1897 en etårig rejse til Danmark i den tanke at skulle styre Vestereng. Hans hustru kom hjem på besøg i sommeren 1898. Han drog igen – over Norge (Trondhjem og Kristiania (Oslo)) – til Danmark ved sommertid 1900. Han opholdt sig mest på Andkærvig for at hjælpe sin søster og svoger (nr. 75) dér med avlsbruget, indtil han i 1901 rejste tilbage til Amerika. Han gæstede siden da gentagne gange Danmark på længere besøg. Han blev gift den 21. juni 1872 i Randers med
Anine Caroline Elisabeth la Cour (f. Jacobsen). Hun blev født den 20. september 1840 i Randers og døde den 7. maj 1921 i Perth Amboy. Hun var datter af institutbestyrer Hans Carl Jacobsen og Christiane Hem. Hun var fra sit syttende år den meste tid ude, dels hos en farbror i Randers (tre år), dels på Skærsø (halvandet år), hos en søster og svoger i London (to år), i København (to år) og andensteds. (4 børn – USA-linjen)

English