70 Niels la Cour

70M70M(b)

Født 1. maj 1840 på Skærsø. Død 8. februar 1924. Søn af Lauritz Ulrik la Cour (nr. 52) og Ellen Kirstine la Cour. Opkaldt efter sin morfader. Gik i sin farbror Peters kostskole på Margrethelund 1846-48, i Århus Borgerrealskole 1848-53, og i Latinskolens realklasser 1853-55. Var så et halvt år hos sin farbror Christian i Ålsø, hvor han blev konfirmeret. Lærte landvæsen hos sin fader 1856. Gik den følgende vinter på Polyteknisk Læreanstalt og Veterinærskolen. Lærte landvæsen på Rolsegård 1857-58. Forvalter hos sin fader 1858-61. Styrede Odder præstegårdsavling 1862-63, og havde den i forpagtning 1863-67. Officersaspirant 1863. Deltog i krigen 1864. Reserveløjtnant i fodfolket 1864. Forpagtede (med sin bror Jakob) Skærsø 1. maj 1867. Formand for våbenbrødrenes afdeling i Dråby sogn 1869-74. Overtog (ligeledes med Jakob) Skærsø som ejendom i 1871. Købte Niels Frandsens gård ved Stubbe Sø 1871 (bortforpagtede den 1874). Solgte sin medejendom i Skærsø til sin bror Jørgen i september 1873. Købte Sønderris ved Varde 1873 (tiltrådte den 1874, ombyggede den tildels 1877). Købte Søholt ved Ebeltoft 1887 og måtte derfor sælge Sønderris 1888. Opgav landvæsenet ved Søholts salg 1890. Overtog stillingen som vært ved afholdshjemmet i Nykøbing Mors maj 1890. Mens hans hustru styrede dette, foretog han en rejse til Amerika fra marts 1891-januar 1892 for at søge at bane sig en vej derovre.

Opgav afholdshjemmet i maj 1892 og rejste med kone og døtre til Amerika, hvor han bosatte sig i Perth Amboy. Prøvede her forskellige virksomheder, arbejdede bl.a. på en terrakottafabrik og havde i et årstid, i forbindelse med en anden, en sodavandsforretning. I 1894 flyttedes til en ugift præst, for hvem hans hustru i 3 år holdt hus. Som vederlag derfor fik de fri bolig og brugsretten af et stykke havejord på halvanden skæppe, og mens han ved sit gartneri indbragte over 200 dollars årlig, tjente hun ved sit arbejde en lignende sum. I 1897 flyttede de til New York for at danne et hjem for de tilbagevendte børn. Han foretog i efteråret 1897 en etårig rejse til Danmark i den tanke at skulle styre Vestereng. Hans hustru kom hjem på besøg i sommeren 1898. Han drog atter – over Norge (Trondhjem og Kristiania (Oslo)) – til Danmark ved sommertid 1900. Opholdt sig mest på Andkærvig for at hjælpe sin søster og svoger dér med avlsbruget, indtil han i 1901 rejste tilbage til Amerika. Gæstede siden da gentagne gange Danmark på længere besøg.
Gift 21. juni 1872 i Randers med Anine Caroline Elisabeth la Cour (f. Jacobsen). Født 20. september 1840 i Randers. Død 7. maj 1921 i Perth Amboy. Datter af Institutbestyrer Hans Carl Jacobsen og Christiane Hem. Var fra sit syttende år den meste tid ude, dels hos en farbror i Randers (3 år), dels på Skærsø (1½ år), hos en søster og svoger i London (2 år), i København (2 år) og andensteds.
(4 børn – USA-linjen)

English