20 Niels Peter la Cour

Født 1. februar 1812 på Møllemosegård. Død 7. januar 1856. Søn af Peder David la Cour (nr. 10) og Ane Clausine la Cour. Godsforvalter på Lykkesholm ved Odense 1831-42. Forpagtede Stensmark ved Grenå 1842. Købte gården af sin svigerfader 1845 men solgte den atter 1855. Købte tillige Sophiesminde ved Randers 1851, men solgte den atter i foråret 1855 og købte Mariagergård, som han allerede afstod samme efterår, men han døde 7. januar 1856, inden han endnu havde forladt den. Han var en brav og dygtig mand, men hans overordentlige sværhed og fedme blev hans tidlige død.
Gift 29. oktober 1845 med Christiane Dorothea la Cour. Født 14. august 1818 på Svendsholm. Død 9. marts 1900 i Odder. Datter af Otto August la Cour(nr. 12) og Ane Cathrine la Cour. Havde inden sit bryllup i et år været husjomfru på Åkær og dernæst i halvandet år hos præsten Severin Storm i Stadil. Flyttede efter sin mands død til Århus i efteråret 1856 og boede der, til hun 1879 drog til Odder, hvor hun boede til sin død.
(6 børn – Odderlinjen)

English