20 Niels Peter la Cour

Han blev født den 1. februar 1812 på Møllemosegård i Hillerslev Sogn og døde den 7. januar 1856 på Mariagergård. Han var søn af Peder David la Cour og Ane Clausine la Cour. Han var godsforvalter på Lykkesholm ved Odense fra forpagtede han gården Stensmark ved Grenaa. I 1845 købte han gården af sin svigerfar, men solgte den igen i 1855. I 1851 købte han også gården Sophiesminde ved Randers, men også denne solgte han i foråret 1855, hvor han i stedet købte Mariagergård, som han dog allerede afstod samme efterår. Han døde den 7. januar 1856, inden han havde forladt Mariagergård. Han var en brav og dygtig mand, men hans overordentlige sværhed og fedme blev hans tidlige død. Han blev gift den 29. oktober 1845 med Christiane Dorothea la Cour. (nr. 29). Hun blev født den 14. august 1818 på Svendsholm og døde den 9. marts 1900 i Odder. Hun var datter af Otto August la Cour (nr. 12) og Ane Cathrine la Cour. Hun havde inden sit bryllup i et år været husjomfru på Åkær og dernæst i halvandet år hos præsten Severin Storm i Stadil. Hun flyttede til Aarhus efter sin mands død i efteråret 1856 og boede der, indtil hun i 1879 flyttede til Odder, hvor hun boede til sin død. (6 børn – Odderlinjen)

English