10 Peder David la Cour

Han blev født den 16. juni 1790 i København og døde den 10. september 1848. Han var søn af Niels la Cour og Georgia Nicoline la Cour. I 1800 startede han i Viborg Latinskoles nederste klasse. Ved folketællingen i 1801 boede han i St. Ibsgade 24 i Viborg. I 1809 blev han student (privat dimissionsret fra Viborg), og straks efter huslærer på Boltinggård hos prokurator, senere birkedommer Johannes Otto Holm, med hvem han siden flyttede til Højrupgård. I 1812 tog han dansk juridisk eksamen. Året efter købte han Møllemosegård i Hillerslev Sogn af b irk e d o m m e r Holm og boede her som sagfører, fra 1817 underretssagfører i Svendborg Amt. I 1819 flyttede han fra egnen og nedsatte sig i Svendborg. Efter længere tids sygdom døde han pludselig 10. september 1848 på Frederiks Hospital i København. En af hans venner sagde om ham ved hans død: “De ham oftere meddelte konstitutioner i dommerembeder bar vidne om hans foresattes agtelse og erkendelse af hans juridiske dygtighed. I alle hans handlinger og utrættelige virksomhed sporedes den strengeste retsind, der i forening med hans kærlige sindelag gjorde ham agtet og afholdt af de mange, som kendte ham, hvori også hans livlighed og selskabelige evner bidrog.” Han blev gift den 12. juni 1811 på Højrupgård med Ane Clausine la Cour (f. Haastrup). Hun blev født den 14. april 1786 i ”det nye hus” Svaninge Hestehave og døde den 26. maj 1863 i Svendborg. Hun var datter af skytte Hans Haastrup og Margrethe Beate Holm—en søster til birkedommer Holm. Hun tjente ligesom sin mand hos birkedommer Holm, først på Boltinggård, siden på Højrupgård. Hun levede som enke i Svendborg. (9 børn – Nr. 20-27)

English