10 Peder David la Cour

Født 16. juni 1790 i København. Død 10. september 1848. Søn af Niels la Cour (nr. 02) og Georgia Nicoline la Cour. Kom i 1800 i Viborg Latinskoles nederste klasse. Student (privat dimissioneret fra Viborg) 1809. Blev straks efter huslærer på Boltinggård hos prokurator, senere birkedommer Johannes Otto Holm, med hvem han siden flyttede til Højrupgård. Tog dansk juridisk eksamen 1812. Købte Møllemosegård, Hillerslev sogn af birkedommer Holm i 1813 og boede her som sagfører, fra 1817 underretssagfører i Svendborg Amt. Men i 1819 flyttede han fra egnen og nedsatte sig i Svendborg. Efter længere tids sygdom døde han pludselig 10. september 1848 på Frederiks hospital i København. “De ham oftere meddelte konstitutioner i dommerembeder bar vidne om hans foresattes agtelse og erkendelse af hans juridiske dygtighed. I alle hans handlinger og utrættelige virksomhed sporedes den strengeste retsind, der i forening med hans kærlige sindelag gjorde ham agtet og afholdt af de mange, som kendte ham”, hvori også hans livlighed og selskabelige evner bidrog.

Gift 12. juni 1811 i Højrupgård med Ane Clausine la Cour (f. Haastrup). Født 14. april 1786 i Svanninge Hestehave. Død 26. maj 1863 i Svenborg. Datter af Skytte Hans Håstrup og Margrethe Beate Holm. Hun tjente ligesom sin mand hos birkedommer Holm, først på Boltinggård, siden på Højrupgård. Levede som enke i Svendborg.

(9 børn – nr. 19-27)

English