00 Marie Sophie Andersen Lund

Født 23. april 1752 på Stårupgård (f. la Cour). Død 9. august 1801 i Kældby på Møn. Datter af Pierre la Cour og Margrethe Susanne la Cour. Tjente ved faderens død hos Madam Bjerring i Holstebro.

Gift første gang 1782 med Severin  Thørche. Født 7. maj 1750 i Viborg. Død 16. august 1788 i Holeby. Søn af Christen Mortensen Thørche og Mette Marie Hel- sted. Student 1771. Huslærer på Strandet 1771-73 og i Strandby 1773-75. Cand.theol. i 1776. Et år huslærer på Søholt ved Maribo og tre år i Kalundborg. Præst i Ho- leby og Bursø 1782.

Gift anden gang 5. juni 1789 i Holeby med Christen Andersen Lund. Født 28. december 1763. Død 10. august 1833. Søn af Anders Christensen Lund og Jo- hanne Lund. Student 1780. Huslærer på Gisselfeldt hos Grev Danneskjold-Samsøe 1785. Cand.theol. i 1788. Præst i Holeby og Bursø 1788 og i Kældby på Møn 1792. Konsistorialråd 1829. I sin tid agtet som digter, især af “Landsbykirkegården”.

(5 børn – nr. 44-48)

English