09 Jørgen la Cour

Født 2. oktober 1767 på Strandet. Død 3. september 1809. Søn af Pierre la Cour og Christiane Frederikke la Cour. I 1778 kom han i Viborg Latinskoles 2. lektie “og havde forhen intet lært”, det vil vel sige intet latin, da han jo utvivlsomt har modtaget undervisning af Monsr. Stiosus Curtz, der var huslærer på … Læs mere

08 Bernt la Cour

Født 11. juni 1764 på Strandet. Død 3. december 1784. Søn af Pierre la Cour og Christiane Frederikke la Cour. Gik til søs, siger slægtsagnet, men døde i ung alder af tyfus på Frederiks Hospital. Hospitalets dødebog siger derimod: “Skriverkarl uden kondition i Kattesundet nr. 129. Død 3. december 1784 kl. 1 morgen af vand … Læs mere

07 Appolone Dorothea Worm

Født 3. september 1761 på Strandet (f. la Cour). Død 10. november 1843. Datter af Pierre la Cour og Margrethe Susanne la Cour. Var hjemme ved faderens død. Siden en tid lærerinde i Aldrup Mølle ved Skanderborg for Møller Stannings tre døtre. Gamle “tante Worm”, der i mange år var i huset først hos sin … Læs mere

06 Jacob la Cour

Født 14. juli 1760 på Strandet. Død 12. marts 1784. Søn af Pierre la Cour og Margrethe Susanne la Cour. Var hjemme ved faderens død. Kom i Viborg skole i maj 1775. I mesterlektie på overpart og havde da læst 40 kapitler hebraisk, Novum Testamentum, Cornelius, Curtius, Cicero de Seneetute og de Amicitin, Phædrus og … Læs mere

02 Niels la Cour

Født 25. oktober 1754 på Ørslevkloster. Død 10. maj 1827. Søn af Pierre la Cour og Margrethe Susanne la Cour. Lærte vistnok først landvæsen hos sin fader, men var derudover en ypperlig jæger og fik som sådan en præmie for at have skudt først en ulveunge og siden ulvinden, dens moder, en af de sidste … Læs mere

01 Frederik la Cour

Født 16. september 1753 på Ørslevkloster. Død 1783. Søn af Pierre la Cour og Margrethe Susanne la Cour. Dimitteret fra Viborg skole 1771 (fik ved sin udgang af skolen tre tønder rug og tre tønder byg), men blev først indskreven som student 1772 og fik Kofod-Ancher til privatpræceptor. Tog 2. eksamen i 1773. Tjente 15. … Læs mere

English