61 Jørgen Carl la Cour

Født 10. juni 1833 på Meilgård. Død 25. februar 1901. Søn af Holger Magarus la Cour (nr. 51) og Edele Charlotte la Cour. Kom 1844 i Århus Katedralskole, student herfra 1853, cand.theol. 1860. Huslærer hos godsforvalter Kjær på Herlufsholm 1860, hos proprietær Petersen på Ødemark 1861, hos etatsråd Neergård på Førslev 1862-66 og hos grev … Læs mere

English