16 Christine Frederikke la Cour

Hun blev født den 21. juli 1803 i Holstebro og døde i 1830. Hun var datter af Niels la Cour og Georgia Nicoline la Cour. Efter sin mors død kom hun hjem til sin farbror Jørgen la Cour (nr. 09) i Odder, og var hos ham til hans død, hvorefter hun kom i huset hos sin faster Wormslev (nr. 04) i Viby. Senere var hun dels hjemme, dels andre steder, såsom i København og i 1824 hos avisforvalter Nielsen på Nørlund, men hun var aldrig ret længe samme sted, da hun var meget enfoldig eller vel næsten sindssvag, formentlig delvis på grund af en underlivssygdom og døde ugift. (Ingen børn)

English