16 Christine Frederikke la Cour

Født 21. juli 1803 i Holstebro. Død 1830. Datter af Niels la Cour (nr. 02) og Georgia Nicoline la Cour. Kom efter moderens død til sin farbror Jørgen la Cour i Odder, og var hos ham til hans død. Kom så til sin faster Wormslev i Viby. Var senere dels hjemme, dels andensteds, såsom i København og i 1824 hos avisforvalter Nielsen på Nørlund, men aldrig ret længe på samme sted, da hun var meget enfoldig eller vel næsten sindssvag, rimeligvis til dels på grund af en underlivssygdom. Døde ugift.

(Ingen børn)

English