04 Elisabeth Cathrine Wormslev

Hun blev født den 4. januar 1758 på Bådsgård i Højslev Sogn (f. la Cour) og døde den 1. marts 1827 i Viby. Hun var datter af Pierre la Cour og Margrethe Susanne la Cour. Hun blev døbt i Højslev Kirke den 18. januar 1758, båret af velbåren frøken Elsebeth Kaalund fra Ørslevkloster med byfoged Doscheus, Hr. Dynes Hiersing, Carsten Jørgensen og Madame Wilrich som faddere. Hun boede hjemme ved sin fars død, og tjente senere på Rodstenseje. Efter hendes første mands død, skriver hendes bror Jørgen (nr. 09): “Når auktionen er holdt og gælden betalt, bliver hun nok ejer af 1500-1600 rigsdaler, og, hvis hun kan bortakkordere nådsensåret til eftermanden, da håber jeg, hun kan drage renter af 2000 rigsdaler. Herskabet har lovet at forbinde eftermanden til årlig at give hende 100 rigsdaler pension foruden frie værelser i præstegården og frit brænde, så det nok bliver muligt for hende at leve anstændig og tillige at kunne opdrage søster Worms uskyldige små, thi disse tillige med moderen vil hun ingenlunde give slip på. Jeg elsker hende for denne beslutning højere end nogensinde før. Hvad hun ellers led ved sin mands død, kan jeg ikke beskrive dig: Hun falmede på nogen tid så kendelig, at jeg meget frygtede for, hun snart skulle have fulgt ham, dog giver hun sig tilfreds i skæbnen, oplivet ved det glade håb at kunne forsørge søster Worm (nr. 07) og hendes børn.” Selv havde hun ingen børn, men med sin mand havde hun fire steddøtre og en stedsøn. Af disses børn skildres hun som “en venlig, gammel kone med sølvhvidt hår, der var meget god imod stedbørnene. Hun var temmelig mager med lidt skarpe ansigtstræk og gik temmelig rask også i sine senere år, skønt hun jævnlig klagede over sin gigt, men dog sjælden til fremmede.” Hun blev gift første gang 28. juli 1786 i Odder med Anders Kragballe. Han blev født i 1742 og døde den 3. november 1796. Han var søn af præst i Odder Jens Kragballe og Øllegård Davidsen. Han blev døbt i Odder den 16. oktober 1742. Han blev student fra Horsens skole i 1762 og cand.theol. i 1765. I 1775 blev han lovet stillingen som præst i Odder, men blev dog først i 1786 adjungeret og succederende sognepræst i 1786, og overtog endelig embedet i 1789. Man bemærkede ham særligt pga. hans overnaturlige fedme, der betød at han måtte tilbringe det meste af somrene i kælderen. Elisabeth blev gift anden gang 19. oktober 1798 i Odder med Niels Wormslev. Han blev født den 17. april 1758 i Aarhus og døde den 12. november 1841. Han var søn af skipper Kristian Wormslev og Martha Arentsdatter. Han blev student fra Aarhus skole i september 1779 og var herefter huslærer på Skårupgård 1780-82. Han blev cand.theol. i 1782 og var herefter huslærer på Åbjerg 1783-84. I 1784 blev han hører ved Aarhus Latinskole. Fra 1785 til 1792 var han præst i Borum og Lyngby vest for Aarhus og fra 1972 var han præst i Viby og Tiset. Han var først gift med Kirstine Maria Dyssel, med hvem han i 1786 fik datteren Maria Kirstine Wormslev. Hans første hustru døde, hvorefter han blev gift med Elisabeth Cathrine la Cour. Han tog sin afsked fra præsteembedet i 1820. (Ingen børn)

English