03 Henriette Frederikke Tomassen Sabroe

Hun blev født den 31. august 1756 på Bådsgård i Højslev Sogn (f. la Cour) og døde den 10. januar 1824 i Odder. Hun var datter af Pierre la Cour og Margrethe Susanne la Cour. Døbt i Højslev Kirke den 12. september 1756 båret af velbåren frøken Elsebeth Kaalund fra Ørslevkloster, og med Hr. Christopher Busk, Monsr. Tvede, Monsr. Just Lund, Madame Busch og Madame Wilrich som faddere. Hun tjente ved sin fars død hos borgmester Høeg i Viborg og var der endnu i september 1775, men synes at have forladt dette hus inden maj 1776. I 1787 boede hun i Storegade 43 i Grenaa. Efter sin mands død flyttede hun ind hos sin søster Elisabeth (nr. 04) i Odder. Her boede hun i flere år, men overtog så omkring århundredeskiftet husholdningen i Randlev Præstegård, som hendes bror Jørgen (nr. 09) havde forpagtet. Efter forpagtningens ophør (ved præsten Blichers afskedigelse i 1823) flyttede hun tilbage til Odder. Fra 1814 var hun en tid husholderske hos Holstein-Rathlou på Ratlousdal, men vendte tilbage til Odder, hvor hun stadig levede i trange kår, “yderlig simpel i hele sit væsen og deri, som i meget andet, sine søstre ulig”, men afholdt i det mindste af sin nærmeste slægt. Hun blev gift den 11. juni 1777 i Aarhus med Poul Tomassen Sabroe. Han blev født i 1733 og døde den 23. juni 1789. Han var søn af Købmand Tomas Tomassen Sabroe. Som ung var han købmandskarl men i 1780 blev han toldbetjent i Grenaa. (Ingen børn)

English