03 Henriette Frederikke Tomassen Sabroe

Født 31. august 1756 i Bådsgård (f. la Cour). Død 10. januar 1824. Datter af Pierre la Cour og Margrethe Susanne la Cour. Tjente ved faderens død hos borgmester Høeg i Viborg og var der endnu i september 1775, men synes at have forladt dette hus inden maj 1776. Efter sin mands død synes hun at være flyttet til sin søster Kragballe i Odder. Her boede hun i det mindste i flere år, men overtog så husholdningen i Randlev Præstegård, som hendes bror Jørgen havde forpagtet. Efter forpagtningens ophør (ved præsten Blichers afskedigelse i 1823) flyttede hun tilbage til Odder. Var fra 1814 en tid husholderske hos Holstein-Rathlon på Ratlousdal, men vendte tilbage til Odder, hvor hun stadig levede i trange kår, yderlig simpel i hele sit væsen og deri, som i meget andet, sine søstre ulig, men afholdt i det mindste af sin nærmeste slægt. Gift 11. juni 1777 i Århus med Poul Tomassen Sabroe. Født 1733. Død 23. juni 1789. Søn af Købmand Tomas Tomassen Sabroe. Var konsumsjonsbetjent i Grenå.

(Ingen børn)

English