06 Jacob la Cour

Han blev født den 14. juli 1760 på Strandet i Ørum Sogn og døde den 12. marts 1784. Han var søn af Pierre la Cour og Margrethe Susanne la Cour. Han boede hjemme ved sin fars død. Den 11. maj 1775 startede han i Viborg Skole. Da han nåede sidste klasse af latinskolen og havde han læst 40 kapitler hebraisk, Novum Testamentum, Cornelius, Curtius, Ciceros De Senectute og De Amicitia, Phaedrus og otte bøger i Ovids Metamorphosis, historie, teologi og Catechesis. Han havde ingen kostpenge, men i 1775 fik han ved uddelingen af stipendier seks tønder rug og seks tønder byg, og i 1776, da der tilføjes: “temmelig godt håb, er trængende”, fik han otte tønder rug og otte tønder byg. Han blev student fra Viborg skole den 8. oktober 1777 og fik Møllmann til privatlærer. Han hjalp straks præsten Rasmus Bagge i Holme og Trandbjærg med at prædike og findes 24. oktober 1779 og 30. april 1780 blandt sognets nadvergæster. Da han forlovede sig med præstens eneste datter, Karen Bagge, født i oktober 1758 i Holme, gjorde hendes forældre indvendinger, fordi han var for ung og ingen eksamen havde. Hun blev sendt et år til Constantinsborg for at glemme ham, og han drog til København, hvor han tog 2. eksamen i 1780. Herefter var han så vistnok en tid huslærer på Østergård ved Aarhus. Han blev cand.theol. Den 13. januar 1784, men døde straks efter, den 12. marts 1784, i København, sagnet siger enten af kopper eller mæslinger. (Ingen børn)

English