06 Jacob la Cour

Født 14. juli 1760 på Strandet. Død 12. marts 1784. Søn af Pierre la Cour og Margrethe Susanne la Cour. Var hjemme ved faderens død. Kom i Viborg skole i maj 1775. I mesterlektie på overpart og havde da læst 40 kapitler hebraisk, Novum Testamentum, Cornelius, Curtius, Cicero de Seneetute og de Amicitin, Phædrus og 8 Bøger i Ovidii Metamorphosis, historie, teologi og Catechesis. Havde ingen kostpenge, men 1775 fik han ved uddelingen af stipendier seks tønder rug og seks tønder byg, og i 1776, da der tilføjes: “temmelig godt håb, er trængende”, fik han otte tønder rug og otte tønder byg. Student fra Viborg skole i oktober 1777 og fik Møllmann til privat præceptor. Hjalp straks præsten Rasmus Bagge i Holme og Trandbjærg med at prædike og findes 24. oktober 1779 og 30. april 1780 blandt sognets nadvergæster. Da han her forlovede sig med præstens eneste datter, Karen Bagge, født i oktober 1758 i Holme, gjorde hendes forældre indvendinger, fordi han var for ung og ingen eksamen havde. Hun blev sendt et år til Constantinsborg for at glemme ham, og han drog til København, hvor han tog 2. eksamen i 1780. Var så vistnok en tid huslærer på Østergård ved Århus. Cand.theol. i 1784, men døde straks efter, den 12. marts 1784, i København, sagnet siger enten af kopper eller mæslinger.

English