07 Appolone Dorothea Worm

Hun blev født den 3. september 1761 på Strandet i Ørum Sogn (f. la Cour) og døde den 10. november 1843 i Kristrup ved Randers. Hun var datter af Pierre la Cour og Margrethe Susanne la Cour. Hendes gudmor var Fru cancellirådinde Lerche, og hendes faddere var Madame Hierssing, Hr. justitsråd Lichtenberg, Hr. kammerjunker Pfugl, Hr. cancelliråd Lerche, Hr. Hierssing, Hr. Dressing fra København og Hr. Dressing fra Nyborg. Hun boede hjemme ved sin fars død. Derefter var hun en tid lærerinde på Aldrup Mølle ved Skanderborg for møller Stannings tre døtre. Gamle “tante Worm”, der i mange år var i huset først hos sin søster Elisabeth (nr. 04) i Odder (til 1798), og derefter hos sin bror Jørgen (nr. 09), hvor hun boede med sine to sønner Peter (nr. 48) og Poul (nr. 49). Efter Jørgens død i 1809 blev hun boende hos hans enke Charlotte Guldberg indtil 1817. Dernæst var hun hos Barfoeds i Lyngby til 1823. Hun døde hos sin søn Peter Worm (nr. 48) i Kristrup, hos hvem hun havde tilbragt sine sidste tyve år. Hun var en elskelig gammel kone, ualmindelig smuk (med fint formede træk) endnu i sin høje alderdom, livlig og underholdende, så hun kunne “fortælle lige så flinkt, som hendes rok gik, og den snurrede dog stadig.” Hun blev gift den 3. november 1786 i Holeby med Peder Worm. Han blev født den 15. juli 1758 i Dyrlev ved Præstø. Dødsdato ukendt. Han var søn af skolelærer Søren Worm og Birthe Worm. Han var en tid forvalter på Iselinge. (3 børn – Nr. 44-46)

English