76 Jenny Erasmine la Cour

76k (2) 76K (med flere) 76K (med søstre)  76K76K(b)

Hun blev født den 20. maj 1849 på Jægergården i Viby Sogn ved Aarhus og døde den 8. februar 1928. Hun var datter af Lauritz Ulrik la Cour og Ellen Kirstine la Cour. Hun var opkaldt efter sin morbror Jens Poulsen og dennes kone. Hun gik 1857 60 i sin farbror Peters (nr. 50) kostskole på Margrethelund og var dernæst, sammen med sin søster Lavritzstine en periode hos sin svoger Siegumfeldt (nr. 67) i Lyngby, hvor han læste både med dem og med professor Langhoffs to døtre. Hun gik på Askov Pigehøjskole i 1872 (og på ny 1876, til dels dog som lærerinde). I 1874 var hun med sin søster Lavritzstine i Norge. Efter forældrenes død i 1875 flyttede hun sammen med sin bror Poul (nr. 74) i København og var med ham på den italienske rejse i 1875- 76. Efter svigerinden Christine Sjarlottes død i 1877 styrede hun huset på Havmøllen for sin yngste bror, Peter (nr. 77) og blev plejemor for hans lille søn, Aage (77-1). Efter svigerinden Huldas død i december 1878 overtog hun ledelsen af sin bror Pouls hus i Askov og omsorgen for hans to børn, Dan (74-1) og Charlotte (74-2), 2 og 1 år gamle. Hendes bror Peters søn, Aage, 2 år gammel fulgte med hende til Askov, hvor han blev, indtil han efter sin fars bryllup med Henrikgine Skafte (8. juli 1879) igen kom tilbage til Havmøllen.

I vinteren 1882-83 tjente hun i huset hos valgmenighedspræst Hoff i Ubberup. I sommeren 1883 var hun med på det nordiske højskolelærermøde på Sagatun og som fortsættelse deraf med på turen til Trondhjem og Stiklestad. I vinteren 1883-84 styrede hun huset for grosserer Robert Groth (København). I somrene 1882, 1883 og 1884 var hun lærerinde i håndarbejde ved Askov Højskole. Hun blev af skolen anmodet om at overtage en ejendom i Askov, Veumhus for der at danne et hjem for unge piger, da højskolen ønskede at gøre et forsøg med videregående pigeskole om vinteren 1885-86, ligesom der fra 1878 havde været udvidet skole for mænd. Hun begyndte den første vinter med 20 unge piger, der fik kost og bolig på Veumhus, hvortil også en del af
højskolens undervisning blev henlagt i de første år. I 1885 købte hun Veumhus og byggede i 1886, da elevantallet voksede, en fløj til. Siden da var hun husmor for ca. 24 elever hver vinter, såvel som fast lærerinde i håndarbejde ved den udvidede Højskole. I december 1896 tog hun missionær Franks 4- årige datter Edith til sig som plejebarn. I 1901 fik hendes søster  Lavritzstine efter sin mands død i et par år sit hjem på Veumhus indtil hun igen fik sit eget. I sommeren var Jenny 1888 sammen med sin søsterdatter, Johanne Siegumfeldt (nr. 67-5), på Hvilan Højskole, Skåne, og tog der et kursus i vævning. De følgende to år gav hun private kurser i dette fag. I 1891 blev hun leder af Dansk Husflidsselskabs første vævekursus, som afholdtes på Veumhus om sommeren og ledte siden da disse kurser. Som oftest blev der afholdt to hver sommer. Deltagerne deri fik kost og bolig på Veumhus. I 1895 byggede hun Vævehuset. I 1897 udgav hun (sammen med Johanne Siegumfeldt) “Vævebog for hjemmene”. Begge havde i 1893 gjort en rejse til Norge og Sverige for at studere vævningen der. I 1893 fik hun sin søsterdatter Anna la Cour (nr. 36-5) i huset, og denne var siden da knyttet til hjemmet på Veumhus. Jenny var sammen med hende til skolemøde i Stockholm 1897, i Schweiz 1899, ligesom de i 1905 foretog en længere rejse til Italien (Firenze, Rom og Napoli), og i 1906 var de til højskolelærermøde i Finland. I sommeren 1910 rejste hun sammen med Anna la Cour, Edith Franks og Marie Bjerge en tur i Norge (Telemarken, Hardanger og Kristiania (Oslo)). I 1913 fik hun Dansk Husflidselskabs store sølvmedalje som anerkendelse for 25 års virksomhed ved selskabets vævekursus, hvor der i alt er blevet undervist 7-800 deltagere. Hun blev valgt ind i forskellige bestyrelser, blandt andre 1902 i bestyrelsen for Den skandinaviske Sømandsmission i Calcutta, hvis formand hun var de sidste år, og 1916 i Dansk Husflidselskabs bestyrelse. Ugift. (Ingen børn)

[Billede af Veumhus]

English