76 Jenny Erasmine la Cour

76k (2) 76K (med flere) 76K (med søstre)  76K76K(b)
Født 20. maj 1849 på Jægergården ved Århus. Død 8. februar 1928. Datter af Lauritz Ulrik la Cour (nr. 52) og Ellen Kirstine la Cour. Opkaldt efter sin morbror Jens Poulsen og dennes kone. Gik 1857-60 i sin farbror Peters kostskole på Margrethelund og var dernæst, sammen med sin søster Lavritzstine, en periode hos sin svoger Siegumfeldt i Lyngby, hvor han læste både med dem og med professor Langhoffs 2 døtre. Gik på Askov pigehøjskole 1872 (og på ny 1876, til dels dog som lærerinde). Var med sin søster Lavritzstine i Norge 1874. Flyttede efter forældrenes død til sin bror Poul i København og gjorde med ham den italienske rejse 1875-76. Styrede efter sin svigerindes død i 1877 huset på Havmøllen for sin yngste bror, Peter og blev plejemoder for hans lille søn, Åge.

Efter sin svigerinde Huldas død overtog hun fra 1878-82 ledelsen af sin bror Pouls hus i Askov og omsorgen for hans 2 børn, Dan og Charlotte, 2 og 1 år gamle. Hendes bror Peters søn, Åge, 2 år gammel fulgte med hende til Askov, hvor han blev, indtil han efter faderens bryllup med Henrikgine Skafte (8. juli 1879) igen kom tilbage til Havmøllen. Var vinteren 1882-83 i huset hos valgmenighedspræst Hoff i Ubberup. I sommeren 1883 med på det nordiske højskolelærermøde på Sagatun og som fortsættelse deraf med på turen til Trondhjem og Stiklestad. Styrede i vinteren 1883-84 huset for grosserer Robert Groth (København). Var somrene 1882, 1883 og 1884 lærerinde i håndarbejde ved Askov Højskole. Blev af skolen anmodet om at overtage en ejendom i Askov, “Veumhus” for der at danne et hjem for unge piger, da højskolen ønskede at gøre et forsøg med videregående pigeskole om vinteren 1885-86, ligesom der fra 1878 havde været udvidet skole for mænd. Begyndte den første vinter med 20 unge piger, der fik kost og bolig på Veumhus, hvortil også en del af højskolens undervisning blev henlagt i de første år. Købte 1885 Veumhus og byggede i 1886, da elevantallet voksede, en fløj til. Var siden da husmoder for ca. 24 elever hver vinter, såvel som fast lærerinde i håndarbejde ved den udvidede Højskole.

Tog i december 1896 missionær Franks 4-årige datter Edith til sig som plejebarn. I 1901 fik hendes søster Lavritzstine Aubert efter sin mands død i et par år sit hjem på Veumhus indtil hun igen fik sit eget. Var i sommeren 1888 sammen med sin søsterdatter, Johanne Siegumfeldt, på Hvilan Højskole, Skåne, og tog der et kursus i vævning. Gav de følgende 2 år private kurser i dette fag. Blev 1891 leder af Dansk husflidsselskabs første vævekursus, som afholdtes på Veumhus om sommeren og ledte siden da disse kurser. Som oftest har der været afholdt 2 hver sommer. Deltagerne deri får kost og bolig på Veumhus. Byggede i 1895 “Vævehuset”. Udgav 1897 (i forbindelse med Johanne Siegumfeldt) “Vævebog for hjemmene”. Begge havde i 1893 gjort en rejse til Norge og Sverige for at studere vævningen der.

Fik i 1893 sin søsterdatter Anna la Cour i huset, og denne var siden da knyttet til hjemmet på Veumhus. Var sammen med hende til skolemøde i Stockholm 1897, i Schweiz 1899, ligesom de i 1905 foretog en længere rejse til Italien (Firenze, Rom, Neapel), og i 1906 var de til højskolelærermøde i Finland. Rejste i sommeren 1910 sammen med Anna la Cour, Edith Franks og Marie Bjerge en tur i Norge (Telemarken, Hardanger og Kristiania (Oslo)). Fik 1913 Dansk Husflidselskabs store sølvmedalje som anerkendelse for 25 års virksomhed ved selskabets vævekursus, hvor der i alt er blevet undervist 7-800 deltagere. Blev valgt ind i forskellige bestyrelser, blandt andre 1902 i bestyrelsen for Den skandinaviske Sømandsmission i Calcutta, hvis formand hun var de sidste år, og 1916 i Dansk Husflidselskabs bestyrelse. Ugift.
(Ingen børn)

[Billede af Veumhus]

English