08 Bernt la Cour

Han blev født den 11. juni 1764 på Strandet i Ørum Sogn og døde den 3. december 1784 i København. Han var søn af Pierre la Cour og Christiane Frederikke la Cour. Han gik til søs, siger slægtsagnet, og skulle i en ung alder være død af tyfus på Frederiks Hospital. Hospitalets dødebog siger derimod: “Skriverkarl uden kondition i Kattesundet nr. 129 og døde den 3. december 1784 kl. 1 morgen af vand i hovedet.” Ifølge denne sygdom har han da formentlig været en stakkel fra barn af og kan næppe have været egentlig sømand. Gik han nogensinde “til søs”, må det da have været som “skriverkarl” på et eller andet større skib. (Ingen børn)

English