14 Susanne Margrethe la Cour

Født 23. juni 1799 i Viborg. Død 20. februar 1842 i Viborg. Datter af Niels la Cour (nr. 02) og Georgia Nicoline la Cour. Kom efter moderens død som plejedatter til præsten P. Sand på Venø, som dog allerede døde 1810. Var atter hjemme, da hun i 1814 gik til præsten og blev døbt. Blev senere husjomfru hos generalkrigskommissær Undall i Viborg og flere andre steder, til sidst også hos sin svoger Nielsen i Randers. Fik efter faderens død årpenge af Postkassen. Boede i tyverne en tid i Brandstrup ved Viborg. Døde ugift.

(Ingen børn)

English